AJUTS | 09/09/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aprova 241 sol·licituds d'ajut per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball.

Territori rural

Amb els ajuts està previst generar una inversió de més de 29.000.000 euros en els territoris rurals Leader de Catalunya

El Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 241 sol·licituds d’ajut destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de l’operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponents a l’any 2019.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2021, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s’han gestionat a traves dels 11 Grups d’Acció Local Leader que el DARP va seleccionar per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.

Pel  que fa a la tipologia de projectes que es subvencionaran, destaquen els 107 projectes del sector serveis i els 59 del sector turístic.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta cinquena convocatòria està previst generar una inversió de més de 29.000.000 euros en els territoris rurals Leader de Catalunya, i la creació de més de 250 llocs de treball directes.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

Per a més informació, i gràfics: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200908_aprovats_sollicituds_leader_2019

Font: DARP

Informació relacionada