LACTIS | 12/05/2004  Ruralcat

Es reparteix la prima làctia a la Unió Europea

Tots els ramaders de la UE europea rebran, a partir d¿aquesta campanya, una prima làctia. A més a més, s¿atorgarà als estats membres un sobre addicional que podran repartir entre els productors de llet de la manera que creguin convenient.

vaques al camp

En el cas d¿Espanya, s¿ha decidit que el sobre es repartirà entre les diferents Comunitats Autònomes que decidiran quines són les línies del repartiment en funció de les línies generals que ha establert el Ministeri d¿Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). A França, Irlanda, Bèlgica i Regne Unit es repartiran els pagaments addicionals en funció de la quota dels ramaders a 31 de març de 2004. En aquest context es preveu que aquesta forma de repartiment es mantingui en posteriors campanyes. Esta previst que el lacti sigui un pagament desacoblat a partir de 2005. A diferència dels anteriors països, Itàlia ha decidit establir el sistema de pagaments de forma diferent. D¿aquesta manera es repartiran de forma proporcional a la quantitat real de llet produïda a la campanya anterior.