DOSSIER TÈCNIC | 14/09/2020  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 106: “Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de pera”

Aquest monogràfic exposa els resultats més destacats del programa Fruit.Net desenvolupat a la zona productora de pera de Lleida, que ha obtingut uns resultats satisfactoris en el control de malalties i plagues.

Dossier Tècnic nº 106: “Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de pera”

Dossier Tècnic nº 106: “Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de pera”

Aquest Dossier Tècnic recull fonamentalment els resultats obtinguts en l’estratègia Fruit.Net de les campanyes des de l’any 2013 a l’any 2019 a la zona productora de la pera de Lleida, i també tota l’experiència prèvia dels membres del comitè tècnic. L’objectiu principal del programa, liderat pel DARP, l’IRTA i Afrucat, és optimitzar l’ús dels productes fitosanitaris, incorporar-hi totes les estratègies disponibles i generar-ne de noves, si s’escau, per obtenir una fruita de qualitat amb el mínim de danys i residus possibles per a la seva comercialització.

L’any 2012 es va constituir el comitè tècnic de pera, que va centrar la seva activitat a Lleida i ha comptat al llarg d’aquests anys amb la participació de diverses empreses fructícoles. Segons es constata en el monogràfic, els resultats obtinguts han estat satisfactoris, amb un nivell de control de les malalties i plagues comparables al sistema de control convencional. Els resultats més destacats s’han obtingut en l’estratègia de control de psil·la mitjançat l’alliberament d’antocòrids i la validació del model de predicció de l’estemfiliosi. A més, l’estratègia Fruit.Net ha aconseguit optimitzar la utilització dels productes fitosanitaris i reduir la presència de residus a la fruita.

Per últim, el Dossier es tanca amb l’entrevista a Gerard Pujol, President de la DOP Pera de Lleida, que analitza els aspectes clau per a la producció de la pera a Lleida.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat