12 DE MAIG | 11/05/2004  Ruralcat

Jornada tècnica sobre cereals

El proper 12 de maig tindrà lloc a La Tallada d¿Empordà una jornada tècnica de cereals, organitzada conjuntament per Assessorament Rural i Innovació Tecnològica del DARP i l¿Estació Experimental Agrícola Mas Badia. Els assistens podran visitar els assaigs de varietats de la xarxa IRTA a Mas Badia i rebran informació sobre les seves característiques.

Jornada tècnica sobre cereals

Tenint present que l¿any 2005 entraran en vigor les mesures de reforma de la PAC acordades pel Consell de Ministres d¿Agricultura de la Unió Europea, s¿ha organitzat aquesta jornada amb l¿objectiu d¿oferir informació contrastada, i per tal de poder decidir amb coneixement de causa i sense improvisacions, les mesures que caldrà adoptar al nivell de les explotacions quan entri en vigor el nou sistema de pagaments. La jornada es presentarà a les 10h i, seguidament, es farà la visita a les estacions temàtiques. La primera parada, a l¿estació de varietats de blat tou i ordi, anirà a càrrec de Joan Serra, de la Fundació Mas Badia-IRTA. A continuació, i després d¿un descans per esmorzar, Alicia Cirujeda i Andreu Taberner, de la Unitat de Malherbologia del DARP, comentaran la visita a la segona estació sota el títol de Noves tendències en el control de males herbes en cereal d¿hivern. Finalment, durant la tercera de les visites, Antonio Catón, de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, parlarà de la nova PAC i la seva repercussió en l¿àmbit dels conreus extensius. Per últim, a les 13h es clourà la jornada. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Assessorament Rural i Innovació Tecnològica

C. Sant Francesc, 29
17001 Girona
Tel. 972 41 76 50
E-mail:ajreici@gencat.net
IRTA
Estació Experimental Agrícola Mas Badia

Ctra. De la Tallada, s/n
17134 La Tallada d¿Empordà
Tel. 972 78 02 75
E-mail: joan.serra@irta.es