ESTUDIS | 15/09/2020  Ruralcat

La Renda Agrària catalana creix un 5,4% el 2019

L’increment anual de la renda agrària és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí (+18,65%), que van ser molt favorables durant l’any 2019.

Granja porcina

A nivell de Renda agrària real la xifra assolida el 2019 és de 1.734,7 milions d’euros

La Renda Agrària de Catalunya va registrar el 2019 un increment del 5,44% respecte a la de 2018, en situar-se en 1.971,7 milions d’euros (a preus corrents), segons l’estimació del Servei d’Estadístiques i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). A nivell de Renda agrària real (deflactada), la xifra assolida el 2019 és de 1.734,7 milions d’euros, un 3,62% més respecte l’any precedent.

L’increment de la renda agrària és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí (+18,65%), que van ser molt favorables durant l’any 2019. En canvi, la quantitat física, tant de la producció ramadera com agrícola va disminuir lleugerament en un 5,15% i un 1%, respectivament. Els preus del sector agrícola tampoc no van ajudar (-3,95%). En valor econòmic, l’augment de preus del porcí va suposar una injecció al sector ramader de 234,76 milions d’euros.

                           

Gràfic evolució Renda Agrària. Font: Gabinet Tècnic. Servei d'Estadístiques i Preus Agroalimentaris. DARP

Pel que fa als sectors agrícoles, la disminució generalitzada ha estat d’un 4,91% en valor. El sector dels cereals (-66,27 milions d’euros) i l’oli d’oliva (-38,93 milions d’euros) han sofert un descens de la producció física d’un -20,93% i un -39,81%, respectivament, que en el cas de l’oli d’oliva, a més, ha vingut acompanyada també de la disminució dels preus (-25,72%). Aquesta disminució dels preus també es dona en el raïm (-28,38%) i el vi i el most (-16,34%). Els sectors agrícoles que augmenten respecte a l’any anterior han estat la fruita seca (+24,76 milions d’euros), les plantes farratgeres (+23,76 milions d’euros) i les hortalisses (+22,21 milions d’euros).

Finalment, cal assenyalar que els consums intermedis (davallada de la despesa en la quantitat física dels aliments per a bestiar) i el valor de les subvencions també van ser favorables, fent que l’any 2019 hagi estat un any positiu pel que fa a la renda agrària.

La informació completa es troba a l’enllaç següent:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/renda-agraria/dades/

Font: DARP

Notícies relacionades