REG | 15/09/2020  Ruralcat

L’Oficina del Regant publica un vídeo tutorial sobre l'Eina de Recomanacions de reg

L’Eina de recomanacions de reg de RuralCat vol donar un suport al regant per millorar l’eficiència en el reg. L’eina calcula les necessitats hídriques ajustades a la parcel·la del cultiu utilitzant dades diàries facilitades per la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC).

Sistema de reg

Aquesta eina permet millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg de les explotacions catalanes

Des de l’Oficina del Regant es pot consultar un nou vídeo tutorial que explica de forma detallada i molt visual el funcionament de l’Eina de Recomanacions de reg. Es tracta d’un dels serveis amb més èxit del portal Ruralcat disponible des de l’any 2005, que compta amb prop de 2.000 usuaris registrats i genera entorn les 5.000 recomanacions o informes per a cultius agrícoles.

Per utilitzar-la, els usuaris només han d’introduir les dades personalitzades de la seva parcel·la i, a més, poden rebre un correu electrònic i/o un SMS al mòbil amb les recomanacions de reg de cada setmana. Els cultius més consultats són els llenyosos (un 80% del total), entre els quals destaquen el presseguer i l’olivera.

Amb aquesta eina, gestionada des de l’Oficina del Regant (EA Tàrrega), el Departament d’Agricultura treballa per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg de les explotacions catalanes.

En els darrers mesos s’han anat implementant diverses millores a l’Eina, com el nou càlcul que permet l’ajustament de la Kc en llenyosos. Aquesta nova formulació permet donar recomanacions de reg més ajustades a les parcel·les de cultius llenyosos i vinya i es millora el servei que rep l’usuari. Durant aquests últims anys també s’han afegit millores que han permès tenir més fiabilitat en aquestes recomanacions, millor visualització de l’eina i millora del seu maneig per part de l’usuari. Amb aquests canvis es pretén fer més accessible l’eina per a l’usuari i millorar el càlcul de les recomanacions de reg, un dels serveis més consultats del portal.

Font: Oficina del Regant