RURALCAT | 18/09/2020  Ruralcat

L’Oficina d’Assessorament es redissenya per facilitar la navegació

L’oficina virtual de RuralCat s’ha redissenyat amb nous continguts i inclou l’agenda de jornades tècniques i notícies relacionades amb l’assessorament agrari. L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i empresarial a les empreses agràries catalanes que s’estructura al voltant de dos pilars: la millora de la competitivitat i la condicionalitat.

Oficina d'Assessorament

Nou disseny de l'oficina virtual

L’Oficina d’Assessorament estrena un nou disseny, en línia amb la resta d’oficines virtuals, per tal d’estructurar millor els continguts i facilitar la navegació dels usuaris.

A la pàgina de portada s’incorpora l’agenda amb les properes jornades tècniques previstes relacionades amb l’assessorament agrari i les darreres novetats i notícies, a més d’incloure una secció amb preguntes freqüents per facilitat la cerca d’informació.

Des de la pàgina principal es pot accedir a Què és l’Assessorament, on s’explica la finalitat d’aquest servei a les explotacions agràries que les analitza en detall per tal de proposar mesures de millora de la competitivitat, tant a nivell productiu, com econòmic i mediambiental. També s’explica què és el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya, que té per finalitat aconseguir una major competitivitat, multifuncionalitat i foment d’actituds d’emprenedoria en el sector agrari català a través de la tasca d’assessorament duta a terme per les entitats d’assessorament inscrites al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya. Es tracta d’un model mixt públic i privat que incorpora les entitats que actualment realitzen assessorament i aprofita la seva experiència i proximitat al sector productiu, potenciant i recolzant els seus serveis amb el suport del DARP.

El sistema integra gran part dels serveis que ja s’estan oferint a les empreses agràries (sanitat animal, sanitat vegetal, fertilització, producció ecològica, energia, innovació i nova PAC) i incorpora la condicionalitat que, en línia amb la reforma de la Política Agrària Comuna, inclou no sols les bones condicions agràries i mediambientals, sinó també els anomenats requisits legals de gestió i garanteix el benefici del manteniment de l’activitat agrària en aspectes com la qualitat de l’entorn rural i la seguretat alimentària, alhora que legitima la percepció d’ajuts al sector agrari.

Des de l’oficina també es pot accedir al Registre i cerca d’entitats que ofereixen assessorament agrari.

L’any 2019 aquesta oficina va rebre prop d’un miler de visites d’usuaris. Amb aquest nou disseny i estructuració es vol potenciar aquesta àrea, donat l’interès que té per al desenvolupament agrari.

Font: RuralCat

Informació relacionada