RURALCAT | 18/09/2020  Ruralcat

L’Oficina d’Assessorament es redissenya per facilitar la navegació

L’oficina virtual de RuralCat s’ha redissenyat amb nous continguts i inclou l’agenda de jornades tècniques i notícies relacionades amb l’assessorament agrari. L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i empresarial a les empreses agràries catalanes que s’estructura al voltant de dos pilars: la millora de la competitivitat i la condicionalitat.

Oficina d'Assessorament

Nou disseny de l'oficina virtual

L’Oficina d’Assessorament estrena un nou disseny, en línia amb la resta d’oficines virtuals, per tal d’estructurar millor els continguts i facilitar la navegació dels usuaris.

A la pàgina de portada s’incorpora l’agenda amb les properes jornades tècniques previstes relacionades amb l’assessorament agrari i les darreres novetats i notícies, a més d’incloure una secció amb preguntes freqüents per facilitat la cerca d’informació.

Des de la pàgina principal es pot accedir a Què és l’Assessorament, on s’explica la finalitat d’aquest servei a les explotacions agràries que les analitza en detall per tal de proposar mesures de millora de la competitivitat, tant a nivell productiu, com econòmic i mediambiental. També s’explica què és el Sistema d’assessorament agrari de Catalunya, que té per finalitat aconseguir una major competitivitat, multifuncionalitat i foment d’actituds d’emprenedoria en el sector agrari català a través de la tasca d’assessorament duta a terme per les entitats d’assessorament inscrites al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya. Es tracta d’un model mixt públic i privat que incorpora les entitats que actualment realitzen assessorament i aprofita la seva experiència i proximitat al sector productiu, potenciant i recolzant els seus serveis amb el suport del DARP.

El sistema integra gran part dels serveis que ja s’estan oferint a les empreses agràries (sanitat animal, sanitat vegetal, fertilització, producció ecològica, energia, innovació i nova PAC) i incorpora la condicionalitat que, en línia amb la reforma de la Política Agrària Comuna, inclou no sols les bones condicions agràries i mediambientals, sinó també els anomenats requisits legals de gestió i garanteix el benefici del manteniment de l’activitat agrària en aspectes com la qualitat de l’entorn rural i la seguretat alimentària, alhora que legitima la percepció d’ajuts al sector agrari.

Des de l’oficina també es pot accedir al Registre i cerca d’entitats que ofereixen assessorament agrari.

L’any 2019 aquesta oficina va rebre prop d’un miler de visites d’usuaris. Amb aquest nou disseny i estructuració es vol potenciar aquesta àrea, donat l’interès que té per al desenvolupament agrari.

Font: RuralCat

Informació relacionada

El més llegit

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Es posa en marxa el programa INNicia’t per millorar la competitivitat en el sector de la transformació agroalimentària

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020