TRANSGÈNICS | 03/05/2004  Ruralcat

La CE podria proposar que no s¿etiquetin les llavors que continguin fins a un 5% d¿OGM

La Comissió Europea estudia proposar que les llavors que continguin un percentatge de menys de 0¿3 o 0¿5 d¿Organismes Genèticament Modificats quedin exemptes dels diferents requisits comunitaris sobre l¿etiquetat i seguiment de transgènics.

5% d¿OGM

D¿aquesta manera, es permetrà l¿existència de ¿residus accidentals¿ o ¿tècnicament inevitables¿ de varietats d¿OGM autoritzades en la UE, sense la necessitat de ser etiquetades. L¿esborrany de la proposta, segons assegura Efeagro, planeja fins a un 3% d¿OGM en les llavors de colza i blat de moro i un 5% per a les de remolatxa, patata i cotó. Tot i això, les empreses hauran de guardar la informació per demostrar que han pres mesures per tal d¿evitar les restes de transgènics en les seves llavors. Les reaccions a aquesta possible proposta han estat diverses. Greenpeace, l¿associació de Cooperatives de consumidors Eurocoop, l¿Oficina Europea pel mediambient (EEB), l¿associació d¿agricultura ecològica IFOAM o la plataforma ¿Salvemos Nuestras Semillas¿ (agrupació de d¿organitzacions ecologistes i de consumidors), han criticat durament els llindars de 0¿3 i 0¿5% ja que consideren que impossibilitaran l¿acompliment de les noves normes sobre l¿etiquetat que van entrar en vigor el passat 18 d¿abril, a l¿hora de vendre els aliments i pinsos.