REFORMA OCM OLI | 29/04/2004  Ruralcat

La nova OCM de l'oli permetrà la viabilitat de l'oliverar tradicional

Segons la Plataforma de Defensa de l¿Oliverar Tradicional, la nova reforma de l¿Organització Comuna de Mercat (OCM) de l¿oli d¿oliva, que inclou un pressupost addicional de 20 milions d¿euros, permet la seva viabilitat i, segons com s¿apliqui el pressupost aprovat, es poden pal·liar els desequilibris entre els oliverars tradicionals i els intensius.

En un comunicat, la Plataforma recorda que el debat està en els criteris de repartiment del 40 per cent del pressupost del sobre nacional, que s¿ha de mantenir, en la seva opinió, en aquest percentatge ja que "és el que pot salvar l¿oliverar característic de nou Comunitats Autònomes espanyoles". També destaca que actualment existeixen diferències de cobrament dels ajuts entre l'oliverar intensiu i el tradicional de fins a un 720 per cent per hectàrea. En aquest sentit, adverteix que si el 40 per cent del pressupost es destina a l¿oliverar intensiu "només s¿aconseguirà que un tipus d¿oliverar augmenti la seva rentabilitat, mentre que l¿altre desapareixerà". La Plataforma valora positvament que s¿hagin computat quatre campanyes de referència per extraure les mitjanes de producció ja que l¿oliverar pateix altes i baixes de producció en anys alterns. Tanmateix, reitera l¿exigència d¿un ajut mínim per hectárea de 300 euros, que pal·lïi la situació actual de desequilibri en la distribució d¿ajuts, juntament amb un augment progressiu de la percepció per hectàrees en funció dels esforços tecnològics i productius realitzats en els anys de referència per les explotacions. Espanya s¿absté en la ratificació de les reformes
La Unió Europea va ratificar ahir, sense debat i amb l'abstenció d'Espanya, les reformes de les Organitzacions Comunes de Mercat (OCM) de l'oli d'oliva, cotó, tabac i llúpol, que entraran en vigor l¿any 2006. Els Quinze van aprovar formalment, amb el vot en contra de Suècia i Dinamarca, les noves OCM per a aquests productes mediterranis en el Consell de Ministres de Justícia i Interior, l'última reunió que celebren abans que la UE s¿amplïi a 25 membres demà dia 1 de maig.

Informació relacionada