GRUPS OPERATIUS | 25/09/2020  Ruralcat

La Xarxa-i.cat estrena l’Observatori de Grups Operatius

El nou portal ofereix informació sobre els projectes cofinançats pel DARP a través dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació des de la seva primera convocatòria, l’any 2015 fins a l’actualitat.

Portal dels Grups Operatius

L’Observatori de Grups Operatius permet fer diversos tipus de cerques

L’Observatori de Grups Operatius recull informació i dades sobre els projectes realitzats en el marc dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació. Aquestes dades abasten tots els projectes cofinançats pel DARP i la Unió Europea a través d’aquesta línia d’ajuts des de la seva primera convocatòria, l’any 2015, fins a dia d’avui. Els Grups Operatius aglutinen diferents empreses o persones amb un interès comú, que treballen conjuntament en un projecte d’innovació, específic i pràctic. Així mateix, permeten el treball col·laboratiu entre el sector productiu agroalimentari i forestal i l’àmbit de la recerca.

L’Observatori de Grups Operatius permet fer diversos tipus de cerques. D’una banda, mitjançant l’opció “Consulta de Grups Operatius” es poden cercar projectes segons diferents variables, com l’any de convocatòria, el  tipus de projecte (projecte pilot o projecte de redacció/plantejament), el sector i subsector de producció i la temàtica dels projectes. La cerca mostra una relació de tots els projectes que compleixen amb les variables sol·licitades i permet descarregar la fitxa informativa del projecte. El tractament gràfic de les dades ha permès incorporar en aquest espai diversos gràfics que sintetitzen la informació (distribució dels beneficiaris per àmbit territorial, distribució dels projectes segons sector i subsector de producció i distribució dels projectes segons temàtica). D’altra banda, l’opció “Consulta de centres de recerca” permet cercar quins centres han participat en la realització dels projectes pilot innovadors. La cerca mostra en quins projectes ha participat cadascun d’ells.

Durant les cinc convocatòries de Cooperació per a la Innovació que han tingut lloc s’ha aprovat un total de 197 projectes de Grups Operatius (62 de redacció i plantejament i 135 projectes pilot innovadors), per un import total de 17.600.844 euros. Aquests projectes han suposat la participació d’un total de 777 empreses o entitats del sector agroalimentari i forestal, 507 de les quals han estat beneficiàries d’aquest ajut. Aquests projectes han suposat també la participació de 23 centres de recerca diferents.

Font: DARP

Informació relacionada