TRANSGÈNICS | 29/04/2004  Ruralcat

Els deu països que s¿annexionaran a la UE s¿integren a la xarxa de control d¿OGM

Els deu països que, el proper mes de maig, entraran a formar part de la Unió Europea han determinat integrar-se a la xarxa comunitària de laboratoris per a controlar els Organismes Genèticament Modificats (OGM).

L¿acord, signat el 29 d¿abril a Praga per 24 institucions nacionals de control d¿aquests països, augmentarà la xarxa comunitària de laboratoris de referència pels transgènics en 30 centres, de 41 a 71. La xarxa assisteix al Centre Comú d¿Investigació de la Comissió Europea encarregat de detectar i identificar els OGM presents a les mostres de productes alimentaris i pinsos europeus. En aquest sentit, el comissari europeu d¿Investigació, Phillippe Busquin, va declarar que la ¿legislació europea exigeix una avaluació científica, cas per cas, de totes les sol·licituds relatives a productes que continguin OGM¿ i que ¿només els que acompleixin aquestes exigències podran ser venuts a la UE ampliada¿. Cap dels deu països signants cultiva productes transgènics per consum humà o animal. Amb això, després de l¿ampliació de la UE europea a 25 països, Espanya seguirà sent l¿únic estat membre que planta OGM amb aquesta finalitat.