SANITAT ANIMAL | 28/04/2004  Ruralcat

L'OIE promourà polítiques de vacunació com a alternativa als sacrificis massius d'animals

L'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) promourà polítiques de vacunació per al control i prevenció de les epizooties com a alternativa als sacrificis massius d'animals. Aquesta és una de les principals conclusions de la Conferència Internacional sobre el control de les malalties infeccioses animals mitjançant l'ús de la vacunació, celebrada del 13 al 16 d'abril a Buenos Aires.

El director general de la OIE, Bernard Vallat, va destacar que la matança massiva d'animals practicada durant la crisi de la febre aftosa el 2001 a Europa i durant la recent epidèmia de grip avícola al sud-est asiàtic, on més de 100 milions d'aus van morir o van ser eliminades, ha plantejat problemes ètics, tècnics, ecològics i econòmics. Creació de reserves d¿agents patògens
Durant la reunió, a la qual van assistir més de 300 científics de renom d'una cinquantena de països, Vallat va subratllar que en els últims anys han reaparegut a escala mundial diverses malalties infeccioses d'animals amb repercussions en la sanitat animal i humana. Entre les recomanacions que la OIE fa a la comunitat internacional destaca la intenció de crear bancs i reserves d'agents patògens, així com de vacunes com a mesura de prevenció davant epizooties reemergents. Així mateix, es promourà la investigació per a adequar les vacunes ja existents a les noves situacions epidemiològiques, millorar la seva qualitat i aconseguir proves de diagnòstic discriminatòries (proves DIVA) que permetin diferenciar els animals infectats dels vacunats. Mesures com a garantia de sanitat animal
L'objectiu d'aquestes mesures és, segons la OIE, garantir la sanitat animal i evitar que s'usin les mesures preventives per a posar barreres comercials en el mercat internacional d'animals i produccions ramaderes.

Informació relacionada