RAMADERIA | 28/04/2004  Ruralcat

El DARP fa efectiu el pagament de les primes del sector boví

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha fet efectiu el pagament de la prima de vaques alletants, la bestreta de la prima de vaquí de carn i la bestreta de la prima al sacrifici de bovins. D'altra banda, el conseller del Departament, Antoni Siurana, va cloure aquest dijous l'assemblea anual que Provedella va cel.lebrar a la Cooperativa d'Ivars d'Urgell.

Pel que fa a la prima de vaques alletants, l¿import per cap primable és de 200 euros i el total del pagament efectuat als productors de Catalunya ha estat de 9.622.642,53 euros. Per demarcacions provincials, a Lleida s¿han beneficiat d¿aquesta prima 505 productors que han rebut un total de 3.054.914,05 euros, a Girona 523 productors han rebut 3.383.952,16 euros, a Barcelona uns 407 productors han cobrat un total de 2.996.318,89 euros i, finalment, a Tarragona uns 19 productors han cobrat 187.457,43 euros. Respecte a la prima de vaquí de carn, l¿import per cap primable és de 210 euros pels vedells no castrats i 150 pels vedells castrats de primer i segon tram. En aquest cas, la bestreta que es paga correspon a un 40% de l¿import total que equival a 84 euros pels vedells no castrats i 60 pels vedells castrats d¿ambdós trams. Per demarcacions, a Lleida uns 1526 productors han rebut un total de 9.399.237,91 euros, a Girona 754 productors han rebut 2.732.117,87 euros, a Barcelona 939 productors s¿han beneficiat de 4.425.336,12 euros i 86 productors de Tarragona han rebut un total 397.470.22 euros. En quant a la prima pel sacrifici de bovins, l¿import per cap primable és de 50 euros pels bovins de fins a 7 mesos i de 80 euros pels bovins a partir de 8 mesos. La bestreta que es paga correspon al 75% de l¿import total que equival a 37,50 euros pels bovins fins a 7 mesos i de 60 euros pels bovins a partir de 8 mesos. La distribució per províncies és la següent: a Lleida 1907 productors han rebut un total de 11.811.420, 96 euros, a Girona uns 1427 productors han rebut 5.456.133,30 euros, a Barcelona un 1468 productors han cobrat un total de 8.261.630, 65 euros i, finalment, 87 productors de Tarragona han cobrat 850.141,36 euros. Siurana clausura l'assemblea anual de Provedella
El conseller del Departament, Antoni Siurana, que aquest dijous 29 va cloure l¿assemblea anual que Provedella va cel.lebrar a la Cooperativa d¿Ivars d¿Urgell, es va mostrar satisfet per l¿avançament d¿aquests diners destinats al sector ramader i va manifestar que "des del DARP es treballa, dia a dia, per reforçar el creixement de la ramaderia a Catalunya i fer possible una millora de la competitivitat dels productes agroalimentaris catalans en el mercat internacional". Segons Siurana, "el prestigi que els productes agroalimentaris catalans tenen arreu d¿Europa es deu al treball d¿uns agricultors i ramaders que s¿esforcen per fer cada dia les coses millor i per adaptar-se constantment als nous reptes que la societat requereix".