TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 29/09/2020  Ruralcat

El projecte Life BIORGEST busca la innovació en mesures i orientacions de gestió per a la millora de la biodiversitat dels boscos

La jornada, organitzada pel Consorci Forestal de Catalunya, es va celebrar el passat 18 de setembre en línia i estava dedicada a explicar el projecte Life BIORGEST, el qual té per objectiu definir criteris i models silvícoles que facilitin la integració d’objectius productius i de conservació de la biodiversitat en la presa de decisions de la gestió forestal.

Bosc mediterrani

Un dels objectius de BIORGEST és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis

El passat 18 de setembre es va celebrar la primera de les vuit jornades de la XXXVII edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, dedicada al projecte europeu Life BIORGEST “Criteris i models silvícoles per integrar la biodiversitat a la gestió forestal”. Concretament s’hi va tractar l'aplicació de l’Índex de Biodiversitat Potencial a Catalunya, així com de les actuacions dutes a terme a la roureda de Can Buscastell en la qual s’han realitzat actuacions silvícoles incorporant criteris de gestió propers a la natura.

El life BIORGEST té principalment sis objectius:

1. Millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis més representatius mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores en la gestió forestal, compatibilitzant els seus valors ambientals i socioeconòmics i garantint la seva adaptació al canvi climàtic.

2. Demostrar l'aplicabilitat de les mesures de gestió forestal propostes mitjançant actuacions sobre el terreny.

3. Elaborar una versió revisada i consensuada de l'Índex de Biodiversitat Potencial per a Catalunya (IBP_Cat) per al seu ús com a eina de diagnòstic de la capacitat d'allotjar biodiversitat d'un bosc, i la posterior definició de mesures per a la seva conservació i millora.

4. Desenvolupar nous mecanismes de finançament o compensació que permetin retribuir a la propietat forestal la possible pèrdua d'ingressos derivada de l'aplicació de les mesures innovadores.

5. Integrar les mesures desenvolupades en les polítiques i normatives regionals que regeixen la gestió del bosc mediterrani.

6. Transferir els resultats als agents implicats en la gestió forestal i sensibilitzar a la societat sobre la importància de millorar la biodiversitat amb una gestió forestal sostenible i multifuncional.

Des d’aquest enllaç es pot veure el vídeo de la jornada en línia.

Per conèixer amb detall l’actualitat i les actuacions que s’han portat a terme es pot visitar la pàgina web del projecte (http://lifebiorgest.eu/) o seguir-ho des del twitter (@LifeBiorgest).

Font: Consorci Forestal de Catalunya