AJUTS | 29/09/2020  Ruralcat

El Departament Agricultura convoca els ajuts destinats a compensar les pèrdues per l'afectació de la plaga de míldiu a la vinya

Es tracta d’un ajut directe a aquells viticultors afectats amb un mínim d’un 35% de pèrdues de producció en la collita del 2020.

Treballador a la vinya

Aquest ajut té una dotació de quatre milions d'euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts de minimis destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu. Aquest ajut, amb una dotació de quatre milions d’euros, té caràcter de subvenció per compensar les explotacions que hagin experimentant un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d’un mínim del 35% respecte a la de la campanya anterior, com a conseqüència de la proliferació del míldiu de la vinya.

Poden sol·licitar l’ajut les persones titulars d’explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita que constin en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin persones físiques que compleixin amb la condició d’Agricultor/a Professional o persones jurídiques que tinguin la condició d’Explotació Agrària Prioritària (EAP). També poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones joves agricultores que hagin estat beneficiàries d'un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per a la convocatòria 2020. Per a aquestes darreres persones beneficiàries, els requisits d’Agricultor/a Professional esdevindrà un compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data d’establiment efectiu.

En els casos de joves que s’han incorporat l’any 2020 o noves explotacions, només s’exigirà la collita de la campanya 2020-2021, i la reducció mínima del 35% es calcularà tenint en compte el rendiment mitjà de la mateixa explotació durant l’any anterior i, en cas que no sigui possible, es farà una comparació amb el rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tot Catalunya.

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament i el termini de presentació s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC i finalitza 15 dies hàbils després de la publicació.  

Font: DARP

Informació relacionada