29 I 30 D¿ABRIL | 28/04/2004  Ruralcat

Jornades de viticultura de la Fira del Vi

La fira del Vi de Falset sempre va associada a jornades tècniques com aquesta, organitzada pel Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca amb col·laboració de l¿Ajuntament de Falset, i que durant els dies 29 i 30 d¿abril tractarà sobre aspectes relacionats amb la viticultura: sistemes de lluita alternatiu contra plagues, l¿agricultura sostenible, etc.

Vinyes del Priorat

La primera jornada tècnica de la Fira es dedica a les malalties vinculades al conreu de la vinya. A les 19.00, Xavier Baldi, de Sanitat Vegetal de l¿Estació d¿Avisos de Vilafranca del Penedès, parlarà de les Noves perspectives de lluita contra malalties de la fusta. A les 20.00, Gonçal Barrios, responsable de Sanitat Vegetal a Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca farà una exposició sobre les noves tècniques de lluita contra el cuc del raïm, com la confusió sexual. El segon dia, divendres 30, es debatrà sobre la Carta del Paisatge del Priorat amb la participació del conseller de Política Territorial i Obres Publiques, Joaquim Nadal, l'enginyer agrònom de l¿empresa Agro3, Francesc Primé i representants de les DO de la comarca i d¿un grup ecologista. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal del Priorat

Av. Priorat, s/n
43730 Falset
Tel. 977 83 02 59
E-mail: apriorat.darp@gencat.net
Sanitat Vegetal de Tarragona
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 25 04 21
E-mail:agbarsa@gencat.net
Unitat de Sanitat Vegetal
C. Comerç, 41
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 05 34
E-mail: axbalco@gencat.net
Assessorament Rural i Innovació Tecnològica
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 25 04 12
E-mail: aabalma@gencat.net