TECNOLOGIA | 18/11/2014  DAAM/Ruralcat

Reunió del Jurat del Premi Ruralapps 2014

El jurat seleccionarà les candidatures guanyadores per a cadascuna de les modalitats del premi: Ruralapps-ciutadania i Ruralapps-professional del sector.

Aquesta setmana s'ha reunit el jurat de la I edició del Premi Ruralapps. Font: DAAM

Aquesta setmana s'ha reunit el jurat de la I edició del Premi Ruralapps. Font: DAAM

Aquesta setmana s’ha reunit el jurat de la I edició del Premi Ruralapps. El jurat està presidit per Domènec Vila, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i constituït per tres representants de la fundació privada Barcelona Digital Centre Tecnològic, Ferran Tersa, Gemma López i Gemma Fillol, i per tres representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Jaume Sió, Francesc Baulies i Josep Maria Masses.

El premi inclou dues modalitats: Ruralapps-ciutadania i Ruralapps-professional del sector. En la modalitat Ruralapps-ciutadania participen les app que ofereixen solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que faciliten l’accés a la informació, en l’àmbit agrari, alimentari i/o rural. En la modelitat Ruralapps-professional participen les app destinades a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que milloren els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant a nivell d’empresa com de persona, abastant des del procés de producció del producte fins a la comercialització.

L’objecte del Premi Ruralapps és impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural, distingint les empreses que hagin desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

El jurat seleccionarà les candidatures guanyadores per a cadascuna de les modalitats i les proposarà al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la seva concessió.