AJUTS | 02/10/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura finalitza el pagament dels ajuts directes i ajuts relatius a la sostenibilitat agrària per la campanya 2019

Els pagaments de la campanya 2019 s’han caracteritzat per una eficiència en la gestió, i un compromís amb el sector d’avançar al màxim l’ingrés dels ajuts i no s’ha vist afectada per les limitacions de la pandèmia.

Agricultor

Amb aquests pagaments el DARP ha abonat un total de 306.218.560 euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va finalitzar, el passat 30 de juny, tal com estableixen els reglaments comunitaris, els pagaments dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) i dels ajuts de sostenibilitat agrària del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de l’any 2019. Amb aquests pagaments el DARP ha abonat un total de 306.218.560 euros.

En concepte d’ajuts directes, l’import total abonat s’eleva a 264.344.829 euros. Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient (altrament dit pagament verd), el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles i els ajuts associats ramaders.

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat agrària, inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 2020, l’import assolit per la campanya 2019 és de 41.873.731 euros. Cal destacar la campanya 2019 com la darrera dels cinc anys de compromisos en aquells expedients iniciats l’any 2015 amb compromisos quinquennals. D’altra banda, també cal remarcar que els pagaments de totes aquestes línies d’ajut corresponents a la campanya 2019, s’han realitzat íntegrament abans del 30 de juny del 2020.

A nivell de línies d’ajuts, cal valorar molt positivament l’evolució de l’agricultura i la ramaderia ecològica, amb un increment important del nombre de sol·licituds i d’imports, respecte a anualitats anteriors, atesa la convocatòria oberta per a nous sol·licitants durant l’any 2019.

Per a més informació, gràfics, i mapes distribució dels imports dels ajuts:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200930_darp-pagaments-ajuts-pac-2019

Podeu consultar les dades dels pagaments 2019 per línies d’ajut i per comarques a:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pac/impacte-economic-ajudes-pac/

També podeu consultar, en aquest mateix enllaç, les dades dels pagaments des de 2011.

Font: DARP

 

Informació relacionada