ESTUDIS | 02/10/2020  Ruralcat

Actualitzades les fitxes estadístiques dels sectors de cereals i porcí

El Gabinet Tècnic del DARP publica i actualitza les fitxes estadístiques dels sectors agrícoles i ramaders després de força anys sense actualitzar. Es comença amb els cereals i amb el porcí. La informació és disponible tabulada i distribuïda per comarques o demarcacions provincials, tot depenent de la disponibilitat.

Camp de cereals

Camp de cereals

Les dades físiques són històriques, sovint amb més de 20 anys d’informació, any per any. En la fitxa dels cereals es pot trobar la informació de dades físiques (superfícies, rendiments i produccions; global i pels conreus principals), dades de la indústria agroalimentària i  del comerç exterior (en diners i en volum).

La fitxa del sector porcí integra dades de cens ramaders, estructura de les explotacions,  sacrifici en escorxadors, consum, comerç exterior, indústria de fabricació de pinsos, informació econòmica i de qualitat.

En les properes setmanes es podran consultar les fitxes de la resta de sectors agraris i ramaders, publicades a la mateixa pàgina, amb estructura força similar a les que es publiquen tot just ara.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP