23 D¿ABRIL | 22/04/2004  Ruralcat

Maneig de pastures i races de vaques de muntanya

El maneig de pastures i races de vaques de muntanya serà el tema central de la jornada tècnica que es desenvoluparà el proper 23 d¿abril al matí a la Sala de Plens de l¿Ajuntament de la Vall de Bianya. La jornada, emmarcada dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica, pren especial relleu en una comarca com la Garrotxa, on hi pasturen 5.000 vaques.

Vaques pasturant

A les 11.00 hores, el cap de l¿Oficina Comarcal de la Garrotxa del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alexandre Tarrés, presentarà la jornada al públic assistent. Els responsables de l¿acte central de la jornada són Antoni Seguí Parpal i Ramon Tria, de la Unitat de Remugants de l¿IRTA, que entre les 11.15 i les 13 parlaran del maneig de les pastures i vaques de vedell en zones de muntanya Alguns dels elements que cal tenir en compte en el maneig és que els prats i les pastures que serveixen de base territorial per al bestiar requereixen una cura i unes característiques especials per a donar una alimentació equilibrada i eficaç. També és important que les races siguin les més aptes per a les condicions de cada terreny. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal del Pla de la Garrotxa

C. Pere Bretcha, 1
17800 Olot
Tel. 972 26 04 55
E-mail: agarrotxa@gencat.net