OBSERVATORI FORESTAL | 08/10/2020  Ruralcat

Creat un catàleg online de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals

Es tracta d’una eina per a productors i viveristes que vulguin ampliar la seva oferta comercial més enllà de les varietats estrictament ornamentals i produir un gran volum de planta per a subministrar a escala industrial.

Viver

El catàleg recull les varietats comercials orientades a la producció industrial de 196 espècies

En el marc de l’activitat demostrativa “Catàleg sobre material vegetal d’espècies aromàtico-medicinals amb valor industrial” (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 del DARP), liderada pel CTFC, s’ha creat  una web com a producte principal.

Aquest  catàleg és una eina que facilita a les persones productores de PAM, tant pagesos com a viveristes, poder escollir aquelles varietats cultivades a Catalunya que millor s’adaptin a les seves condicions edafoclimàtiques, a les seves línies de producció i que responguin a les exigències de qualitat marcades pels sectors industrials.

El catàleg recull les varietats comercials orientades a la producció industrial (no les ornamentals) de 196 espècies que ofereixen vuit empreses de llavors comercials i quatre instituts de recerca (principalment europeus). També ofereix una relació d’empreses comercials de llavors i de planters que es poden consultar directament. Les espècies condimentàries amb major nombre de varietats comercialitzades són l’alfàbrega (Ocimum basilicum) i el porradell (Allium schoenoprasum). Pel que fa a les aromàtiques, destaca la lavanda (Lavándula angustifolia).

Aquesta és una eina per a productors, però també per a viveristes que vulguin ampliar la seva oferta comercial més enllà de les varietats estrictament ornamentals i que estiguin disposats a produir un gran volum de planta per a subministrar a produccions a escala industrial. Aquest catàleg s’anirà actualitzant i ampliant amb les darreres novetats.

Amb aquesta eina, s’omple el buit existia fins ara per a la posada en cultiu d’aquestes espècies i possibilita que productors i viveristes orientin les seves produccions escollint aquelles varietats que satisfacin les exigències de qualitat que demanen els sectors industrials consumidors de PAM. A més, produir les espècies que necessita el mercat contribuirà a fer més competitiu el sector i a implementar noves iniciatives de cultiu afavorint la diversificació de les explotacions, ja que disminuirà el risc a iniciar-se, i donarà valor afegit als productes agraris produïts i a la matèria primera comercialitzada.

Font: Observatori Forestal
El més llegit

Es convoquen els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader per al 2020

L’Oficina virtual de l’Oli publica les primeres fitxes de l’evolució de maduració de les olives de l’actual campanya

Jornades tècniques en línia del 19 al 25 d’octubre