18 D¿ABRIL | 17/04/2004  Ruralcat

Jornada apícola de la fira de la mel i l'oli

En el marc de la Fira de la mel i l¿oli del Perelló, el proper 18 d¿abril, el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha organitzat, juntament amb Societat Cooperativa Apícola Tarragonina, una jornada tècnica sobre apicultura. En la jornada hi participaran tant investigadors, tècnics i veterinaris, com apicultors.

Les abelles pol·linitzen

La jornada comença a les 10.30 amb una presentació per part del president de la Societat Cooperativa Apícola Tarragonina, Josep M. Margalef, i l¿alcalde del Perelló, Salvador Pallarès. A les 10.45 l¿investigador del laboratori de Patologia Comparada de la Universitat de Montpeller, Laurent Gauthier, parlarà de la virosis en abelles. A partir de les 12.25, Carmelo Alemán i Juan Luís Fleitas, representants de Mitegone, faran una exposició sobre l¿aplicació d¿àcid fòrmic per al tractament de la varroasi. Tot seguit, a les 13.00, es presentaran els llibres Manual de la vida de les abelles i Manual de la cria de les abelles, d¿Esteve Miràngels, veterinari, i Josep Noguer, criador de reines, respectivament. Antoni Espanya, director dels Serveis Territorials a les Terres de l¿Ebre del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, clourà la jornada després de la presentació de la pàgina web de la Societat Cooperativa Apícola Tarragonina La varroasi està provocada per l¿àcar Varroa destructor que produeix malformacions en el desenvolupament de l¿abella i disminueix el temps de vida. A més, l¿àcar també és vehicle de transmissió de moltes altres patologies bacterianes i víriques. L¿àcid fòrmic és un dels productes alternatius per al tractament de la varroasi. És un compost que consisteix en un àcid orgànic que no provoca resistències com a tal, i que en experiències ja provades mitjançant un suport registrat ha donat resultats força bons. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina Comarcal del Baix Ebre

Pl. Alfons XII, 7
43500 Tortosa
Tel. 977 42 21 16
E-mail: abebre.darp@gencat.net
Oficina Comarcal del Montsià
C. Corsini, 1
43870 Amposta
Tel. 977 70 25 07
E-mail: amontsia.darp@gencat.net
Assessorament Rural i Innovació Tecnològica
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 25 04 12
E-mail: aabalma@gencat.net
Stat. Coop. Apícola Tarragonina
43519 El Perelló
Tel. 977 49 02 18
E-mail: apicolatarraco@navegalia.com