NOMENAMENT | 14/04/2004  Ruralcat

Salvador Puig, nomenat nou president de Prodeca

La Junta d¿Accionistes de Promotora d¿Exportacions Catalanes, S.A (Prodeca) va ratificar el passat 31 de març la composició del nou Consell d¿Administració, un cop aquest va ser aprovat pel Govern de la Generalitat el 2 de març, i ha nomenat el director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP, Salvador Puig, com a nou President de l'entitat.

El nou Consell d¿Administració està format per, a més de Salvador Puig com a president, pel director de Desenvolupament Rural del DARP, Jordi William Carnes, el director general de Pesca i Afers Marítims, Martí Sans, el director general de l¿Institut Català de la Vinya i el Vi, Joan Aguado, el coordinador de l¿Oficina de Taules Sectorials, Josep Presseguer, el director general de Comerç, Raimon Serret, i el funcionari del departament de Governació, Enric Pous com a vocals. Prodeca és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i és l'eina amb què compta l¿administració agraria catalana per al desenvolupament del sector agroalimentari en els mercats nacionals i internacionals. Tant des del vessant de la promoció com des del vessant del suport a l'exportació, Prodeca està al servei de la petita i mitjana empresa i cooperativa.