SECTOR LLETER | 14/04/2004  Ruralcat

Catalunya rebrà de la UE dotze milions d¿euros per ajudar els ramaders del sector lleter

La Generalitat rebrà de la Unió Europea un total de 12.329.047 d'euros en els propers tres anys en concepte d¿ajuts als ramaders del sector lleter que es puguin veure afectats per la reforma de la Política Agrària Comunitària. Els diners es repartiran progressivament. Així, enguany el Principat rebrà 2.050.649 d'euros; el 2005, 4.111.359 d'euros; i el 2006 en rebrà 6.167.039. Des d¿avui mateix, els ramaders poden sol·licitar els ajuts.

Font: CE

Font: CE

Els ramaders del sector lleter tenen a partir d¿avui un mes per sol·licitar les ajudes directes comunitàries per compensar els efectes de la reducció dels preus d¿intervenció de la mantega i de la llet desnatada en pols que contempla la reforma de la PAC, una mesura que pretén fomentar el consum de llet i productes lactis a la UE i millorar-ne la seva competitivitat en el mercat internacional. Taula de distribució de fons per als pagaments adicionals entre Comunitats Autònomes per als propers 3 anys Dos tipus d¿ajuts
La primera de les ajudes que rebran els ramaders que ho sol·licitin és l¿anomenada prima làctia, que es donarà proporcionalment a la quota anual de cada ramader. És a dir, que per cada mil quilos de llet produïts dins els límits de la quota disponible, els vaquers rebran 8,15 euros enguany, 16,31 euros l¿any que ve, i 24,49 euros el 2006. Pel que fa a la quota, és des de l'any 1992 que la PAC establí que cada ramader tingués assignada una quota de producció lletera que no pot superar. Si ho fa, per a comercialitzar la llet l'ha de vendre a un altre ramader que es trobi per davall dels límits permesos. La quota amb dret a aquesta prima per a Espanya s¿ha fixat amb 5.566.950 tonelades. Per tant, si la suma de quotes disponibles supera aquesta quantitat, caldrà fixar un coeficient reductor que s¿aplicarà linealment a tots els ramaders sol·licitants. El segon ajut contempla pagaments addicionals, que complementen la prima làctia i que es distribuiran proporcionalment a les primes làcties o d¿acrd amb el tipus d¿explotació que recull la normativa aprovada avui pel Consell de Ministres. Els pagaments es faran amb càrrec a les quantitats previstes per a cada Comunitat Autònoma durant els propers tres anys, sempre i quant l¿import per explotació i any no superi els 3.000 euros enguany, 6.000 l¿any que ve i 9.000 el 2006. D¿altra banda, per optar a les ajudes, els productors hauran de tenir una quota disponible i haver fet, abans de 31 de març de cada any, entregues a un comprador autoritzat o haver presentat dins del termini una declaració de venda directa.