AJUTS | 16/10/2020  Ruralcat

Es convoquen els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader per al 2020

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s'emmarca en l'objectiu o la prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals a través de l'ajut al desenvolupament local participatiu, que inclou el suport a les despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i finalment les despeses d'animació i funcionament.

Territori rural

Els GAL tenen per objectiu dinamitzar el món rural i litoral

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2020.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 7.666.666,67 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i pel DARP.

La distribució pressupostària queda així:

Grup d'acció local Leader

Dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

675.275,11

Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord- oriental de Catalunya

668.642,24

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

603.169,30

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp

721.331,08

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

639.066,17

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià

583.261,32

Associació Leader de Ponent

763.660,34

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

642.269,84

Consorci Leader Pirineu Occidental

928.455,55

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

776.488,40

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

665.047,32

Total DARP + FEADER

7.666.666,67

 

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de novembre de 2020, inclòs.

A Catalunya hi ha 12 Grups d’Acció Local (GAL), que tenen per objectiu dinamitzar el món rural i litoral facilitant que les persones que hi viuen puguin tenir nous projectes i oportunitats. L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és la xarxa regional de desenvolupament rural de Catalunya que dona suport i representa als GAL catalans.

Font: DOGC

Informació relacionada