CEREALS | 07/04/2004  Ruralcat

Les existències de cereals disminuiran durant la campanya 2003/2004, segons la FAO

Segons ha advertit l¿Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), les existències de cereals durant el bienni 2003-2004 disminuiran de forma dràstica degut, principalment, al minvament de les reserves a la Xina. Es preveu que les existències globals a final de la temporada hagin minvat en 89 milions de tones pel que fa als nivells d'obertura, un 18 per cent menys respecte a la temporada anterior.

Vista d'un camp de blat

Vista d'un camp de blat. Font: FAO

En aquest descens tindrà especial incidència la situació a la Xina, segons indica la FAO, encara que també es pronostiquen "minvaments notables" a la Índia, Rússia, Ucraïna i la Unió Europea, degut a la disminució de la producció l'any 2003. No obstant això, en les temporades de cultiu 2004/05, l'informe pronostica que la producció de cereals arribi als 2.130 milions de tones, al voltant del 2 per cent més que la de l'any passat i més del 3 per cent respecte al terme mitjà dels últims cinc anys. Aquest augment contribuiria a mitigar les conseqüències de l'escassesa d'existències en el pròxim bienni. Augmentarà la producció de blat i arròs
El gruix d'aquest augment correspondrà al blat, encara que també hi haurà un increment significatiu de la producció d'arròs al mateix temps que descendirà lleugerament la producció de cereals secundaris. L'organització assenyala que aquest creixement representaria una dada molt favorable que "compensaria lleugerament el dèficit entre producció i utilització, present des de l'any 2000 i molt agut en 2002". S'estima que la utilització de cereals en el bienni 2003-2004 s'elevarà a 1.971 milions de tones, un 1 per cent més que la registrada en els anys 2002-2003. L'augment, tot i la pujada de preus i dels greus brots de malalties animals durant la segona meitat de la temporada, es deu a la forta demanda per a l'ús industrial i com pinso dels cereals, sobretot als Estats Units, assenyala la FAO. Les previsions publicades formen part de l'informe "Perspectives Alimentàries", produït pel Sistema Mundial d'Informació i Alerta de la FAO, i es basen en la premissa d'unes condicions atmosfèriques normals. L'informe destaca que les existències de cereals han disminuït de forma continuada en els últims quatre anys, fet que "s'ha traduït en la consolidació dels preus internacionals dels cereals, mentre han pujat els preus d'exportació del blat, el blat de moro i l'arròs".