SECTOR APÍCOLA | 06/04/2004  Ruralcat

S'aproven els ajuts per pol·linització al sector apícola

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 6 de març publica l¿Ordre per la qual s¿aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització i es convoquen els corresponents a l¿any 2004. S¿atorgaran fins a un màxim de 8,50 euros per arna, en el cas d'apicultors professionals, i fins a un màxim d'1,50 euros pels no professionals.

Rusc d'abelles

Rusc d'abelles. Foto: DARP

Segons l'Ordre ARP/85/2004, de 26 de març, poden sol·licitar la subvenció els apicultors que es comprometin a mantenir les arnes que s¿hagin beneficiat dels ajuts durant un període mínim de tres mesos a comptar des de l'endemà de la data de sol·licitud. Per ser beneficiari d¿aquests ajuts també caldrà tenir inscrita l'explotació al Registre d'explotacions apícoles amb anterioritat a l'1 de gener de l'any al qual faci referència la convocatòria, amb un nombre d'arnes igual o superior a cinquanta, entre d¿altres requisits. Els ajuts que estableix aquesta Ordre aniran a càrrec dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb una partida pressupostària dotada inicialment amb un import màxim de 184.271,03 euros. Segons publica l¿Ordre aprovada, amb aquestes subvencions es fomentarà l¿apicultura ja que proporciona una part important dels ingressos dels agricultors i contribueix al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social. En aquest sentit, la pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i l'increment del rendiment d'altres espècies cultivades, especialment les fructícoles.