AJUTS | 26/10/2020  Ruralcat

Oberta la convocatòria d’ajuts per projectes innovadors de grups operatius supra autònomics

El límit màxim d’ajuda per agrupació és de 600.000 euros i els projectes han de finalitzar-se abans del març de 2023.

Grups operatius

El límit màxim d’ajuda per agrupació és de 600.000 euros

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert la convocatòria de tramitació anticipada de subvencions a projectes innovadors d’interès general de la Asociación Europea para la Innovación en matèria de productivitat  i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), en el marc del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020,a executar per part de grups operatius supra autonòmics, amb un pressupost total de 17.055.367,30 euros.

Dins d’aquesta convocatòria es destina part del pressupost per finançar projectes d’innovació d’interès general a executar per grups operatius supra autonòmics els objectius dels quals siguin la interoperativitat, l’ús de dades de consum o la implantació de laboratoris vius o “living labs”, en el marc del pla d’acció 2019-2020 de l’Estratègia de digitalització del sector agroalimentari, forestal i del medi rural.

El límit màxim d’ajuda per agrupació és de 600.000 euros i els projectes han de finalitzar-se abans del març de 2023.

Podran sol·licitar les subvencions aquelles agrupacions d’almenys dos membres independents entre sí, que tinguin caràcter supra autonòmic d’àmbit nacional i que agrupin diferents perfils professionals (agricultors i ramaders, silvicultors, interprofessionals, investigadors o centres tecnològics, universitats, indústries agroalimentàries o de la fusta i altres productes forestals,  ONG o grups d’acció local, entre altres).

El termini de presentació de les sol·licitud serà de 15 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat, tancant-se a les 14h.

Font: MAPA

Informació relacionada