PROJECTES DEMOSTRATIUS | 27/10/2020  Ruralcat

Publicat un vídeo explicatiu sobre la monitorització d’ungulats amb dron

El vídeo forma part del projecte demostratiu “Transferència tecnològica de monitorització de fauna salvatge utilitzant tecnologia dron” que pretén detectar les potencialitats i les limitacions de la tecnologia dron de cara a aportar millores substancials als processos de captura d’informació sobre la fauna salvatge.

Captura del vídeo

La tecnologia dron permet detectar més fàcilment espècies problemàtiques involucrades en afectacions al sector

Amb aquest vídeo divulgatiu sobre el Seguiment d’ungulats mitjançant RPAS (drons), es vol mostrar la metodologia emprada per part del Cos d’Agents Rurals (CAR), amb col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), per dur a terme un cens d’ungulats utilitzant aquesta tecnologia. En el vídeo es pot apreciar el potencial de la combinació de diversos sensors per al seguiment de fauna així com la seva efectivitat per a la detecció, identificació i caracterització dels individus.

I és que la tecnologia dron permet detectar més fàcilment espècies problemàtiques involucrades en afectacions al sector, especialment les causants d’alertes de bioseguretat. El cos d’Agents Rurals té la competència de realitzar els seguiments de fauna salvatge i, recentment, ha adquirit diversos aparells dron equipats amb sensors tèrmics i altres sensors.

Aquest vídeo s’emmarca dins el projecte demostratiu Transferència tecnològica de monitorització de fauna salvatge utilitzant tecnologia dronque pretén integrar la tecnologia dron als fluxos de treball ja existents en el camp del seguiment de la fauna salvatge i la biodiversitat així com detectar les potencialitats i les limitacions d’aquesta tecnologia de cara a aportar millores substancials als processos de captura d’informació sobre la fauna salvatge. Aquest projecte té una clara vocació de transferència de resultats al sector productiu agroforestal, concretament a tècnics gestors de boscos, de vedats de caça, associacions de propietaris, així com a tècnics de l’administració que de manera directa gestionen el territori amb les poblacions de fauna salvatge.

Es tracta d’una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: CTFC