ESTUDIS | 29/10/2020  Ruralcat

Es publica l’evolució anual dels cànons d’arrendament rústics a Catalunya per l’any 2019

L’enquesta de cànons d’arrendament rústics mostra l’evolució des del 2016 fins el 2019, on es constata un lleuger increment al voltant de l’1% dels cànons mitjans a Catalunya en aquests quatre anys.

Vinya

A nivell de Catalunya i per tipus de cultius, la vinya de secà manté els preus més elevats, amb 448 €/ha de mitjana

El Departament d’Agricultura ha publicat l’Enquesta de cànons d'arrendament rústics, que inclou l’evolució dels preus mitjans dels arrendaments rústics de les classes de conreu i aprofitaments agrícoles més significatius a Catalunya i per províncies en el període 2016-2019.

A nivell de Catalunya i per tipus de cultius, la vinya de secà manté els preus més elevats, amb 448 €/ha de mitjana (tot i que amb una disminució del preu d’un 8% respecte l’any 2018), seguida de la terra campa de regadiu (439 €/ha) i la terra campa de secà (180 €/ha). Durant aquest període 2016-2019 els preus s’han mantingut força estables o s’han anat incrementant, tret del preu del cànon de l’olivera de secà que ha disminuït significament (tot i el darrer increment del preu al 2019). Per demarcacions, el preu més elevat s’obté a la terra campa de regadiu a Lleida (498 €/ha) i el preu de la vinya de secà a Barcelona (493 €/ha).

Les dades provenen de l'enquesta que anualment realitza el Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris del Departament d'Agricultura. Aquesta actuació s'emmarca dins del conveni de col·laboració en matèria d'estadística i informació agrària, pesquera i alimentària signat amb el Ministeri d'Agricultura.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP