AJUTS | 30/10/2020  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya corresponents a l'any 2020-2021

Els ajuts, amb un import de 228.000 euros, volen fomentar la promoció per tal que la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda.

Cistella de la compra

Amb aquests ajuts es vol fomentar la promoció per tal que la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya per als anys 2020 i 2021. Els ajuts estan dotats amb un import màxim de 228.000 euros, que es podrà ampliar. 

L’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris regula l'acreditació voluntària dels productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els productes d'elaboració pròpia directament als consumidors (venda directa) o a establiments minoristes i de restauració (circuit curt). Per aquesta raó es vol fomentar la promoció per tal que la venda de proximitat sigui fàcilment identificada al punt de venda.

La diversificació de les fonts d'ingressos de les explotacions agrícoles i ramaderes pot suposar un increment de la renda de les seves explotacions donant viabilitat al sector i fomentant la seva competitivitat. La venda directa dels productes agroalimentaris o la venda amb la intervenció limitada a una persona intermediària són formes en que aquesta diversificació pot fer més rendible l'activitat de les explotacions agràries en oferir als consumidors productes amb un valor de proximitat i d'informació sobre la seva procedència i elaboració.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2020 i l'1 de setembre de 2021, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP com a màxim el 20 de setembre de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat  i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada