DARP | 02/11/2020  Ruralcat

El DARP publica la seva Memòria d’activitats corresponent al 2019

La memòria del Departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (DARP) pretén ser un resum sintètic de l'acció de govern endegada per la Conselleria durant aquest període.

Memòria 2019 del DARP

Portada de la Memòria 2019

Ja s’ha publicat la Memòria d'activitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2019 que recull l'actuació del Departament en aquest període, que es materialitza en els àmbits relacionats amb les polítiques d'agricultura, de ramaderia i pesca així com les referents a les activitats cinegètiques i la pesca fluvial, el desenvolupament del món rural, la vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, la protecció i prevenció integrals del medi ambient i la indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.

Quant als àmbits d'actuació impulsats, cal destacar l'actualització del Programa de desenvolupament rural 2014-2020  i l'aprovació per part de la Comissió Europea de l'informe anual d'execució (octubre de 2019); la primera reunió del Consell Català de l'Alimentació i l'elaboració del Pla estratègic de l'alimentació a Catalunya 2020-2025; el desenvolupament de l'Estratègia marítima de Catalunya 2030; l'aprovació del Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals i la posada en marxa del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim.

A més, durant aquest 2019 s'han incorporat noves dades al Catàleg de dades. Amb aquesta publicació el Departament referma el seu compromís en matèria de transparència i es complementa amb l’accés a les dades obertes que periòdicament es posen a disposició de la ciutadania per poder-les utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Font: DARP

Informació relacionada