PESCA | 02/11/2020  Ruralcat

Nova partida d'ajuts al sector pesquer per a la recollida deixalles marines

Aquests ajuts, cofinançats pel Fons Europeu de Pesca Marítima (FEMP) i la Generalitat, permetran consolidar el programa Pescaneta i impulsar actuacions de divulgació i conscienciació de la ciutadania sobre la importància de la lluita contra la brossa marina i l’imprescindible paper del sector pesquer per a la neteja dels nostres mars.

Contaminació marina

Es calcula que prop del 80% d’aquesta forma de contaminació és per plàstics

Amb l’objectiu de promoure un mar sense brossa, el Departament d’Agricultura ha convocat una nova partida d’ajuts destinats a la compensació d'activitats pesqueres de recollida de deixalles marines corresponents a l'any 2021. Aquesta ajuda té un import d’1 milió d’euros i està cofinançada pel Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP) i la Generalitat de Catalunya.

L’ajut, que s’adreça a les quatre Federacions de Confraries de Pescadors catalanes, ha de permetre la consolidació del programa Pescaneta i impulsar actuacions de divulgació i conscienciació de la ciutadania envers la importància de la lluita contra la brossa marina i l’imprescindible paper del sector pesquer en la cura dels nostres mars

El projecte Pescaneta va ser iniciat l’any 2020 pel sector pesquer a la totalitat del litoral català. A través de les confraries han organitzat un sistema de recollida de les deixalles marines que troben en la maniobra de pesca, amb la participació de totes les modalitats pesqueres. A més, es duen a terme actuacions de comunicació, informació, formació i sensibilització i conscienciació de la ciutadania envers la problemàtica dels plàstics a mar.

En la primera fase del projecte, s’hi han adherit 360 embarcacions que informaran diàriament sobre les dades de deixalles marines que recullen. Pròximament, s’implementarà una APP que permetrà, mitjançant un geolocalitzador, conèixer el punt exacte on es troben les deixalles, la quantitat, el dia i l’hora i les dades de l’embarcació (nom, matrícula, port de desembarcament, modalitat de pesca).

A més, s’ha iniciat una campanya de comunicació mitjançant les xarxes socials (www.facebook.com/pescaneta, @pesca_neta en Instragram i YouTube) i mitjans de comunicació locals (televisió, ràdio i premsa) amb la finalitat de conscienciar la ciutadania sobre aquesta problemàtica.

Cada vegada hi ha més evidències dels impactes negatius de les deixalles marines sobre la biodiversitat i els ecosistemes marins. Diversos estudis indiquen que prop del 80% d’aquesta forma de contaminació és per plàstics i que la principal font són les activitats humanes terrestres. Aquesta problemàtica es pot associar a pèrdues econòmiques directes o indirectes causades per la degradació ecològica o paisatgística d’espais marins, la pèrdua de biodiversitat, el transport d’espècies invasores o els danys als arts de pesca o durant la navegació.

Font: DARP

Informació relacionada