PROJECTE DEMOSTRATIU | 03/11/2020  Ruralcat

El projecte PASTUCAR difon les bones pràctiques de gestió que fomenten l’acumulació de carboni a les pastures

El projecte demostratiu està coordinat pel CTFC i la Universitat de Lleida a través del programa PDR 2014-2020.

Pastures permanents extensives

Pastures permanents extensives (Font: PASTUCAR)

El projecte demostratiu PASTUCAR: Pasturem per Conservar Carboni al Prat té com a objectiu principal transferir coneixement sobre bones pràctiques de gestió que fomenten la preservació i l’acumulació de carboni a les pastures, així com la fertilitat del sòl, la conservació de la biodiversitat i la mitigació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest coneixement s’ha generat gràcies a la recerca, al treball d’experts en la matèria, i als pagesos i gestors del sector agroramader, els quals han portat a terme accions de gestió que afavoreixen l’entrada i preservació de carboni al sòl, fomentant uns sistemes pastorals més productius i sostenibles.

Les accions de gestió encarades a fomentar la productivitat i la diversitat d’espècies farratgeres són clau per incrementar el segrest de carboni orgànic al sòl en pastures. Procurar per una càrrega ramadera de intensitat moderada i fomentar la barreja d’espècies farratgeres, amb lleguminoses sempre que sigui possible, són accions clau per afavorir l’entrada de matèria orgànica alhora que la qualitat farratgera. Els sistemes silvo-pastorals, amb presència d’arbres de forma espaïda a la pastura, també incrementen notablement el contingut de carboni al sòl.

PASTUCAR pretén unir aquestes visions diverses i generar un espai de transferència de coneixement, presentant resultats científics i donant visibilitat a productors agroramaders que han fet una aposta per l’ecologia i uns sistemes ramaders més sostenibles.

Aquest projecte està coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL) i finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ja està disponible tota la informació del projecte de transferència PASTUCAR a la web https://pastucar.ecofun.ctfc.cat/ , on es mostren les bones pràctiques de gestió per fomentar el segrest de carboni als prats.

Font: CTFC

Informació relacionada

El més llegit

Abonat el darrer pagament dels ajuts directes dissociats de la PAC del 2020 per un import total d'11,4 milions d’euros

Publicats els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya de l’any 2020

La Universitat de Lleida crea una aplicació web per a l'estimació del creixement dels porcs d’engreix