TRANSPORT ANIMAL | 17/03/2004  Ruralcat

El Parlament Europeu demana condicions més estrictes per al transport de bestiar

La Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu (PE) ha reclamat una sèrie de modificacions a la proposta de reglament sobre el transport dels animals. Les noves disposicions, més estrictes, proposen controls ¿sorpresa¿ per a tots els transportistes de bestiar i que el trasllat d¿animals destinats a sacrifici no superi les nou hores de duració.

Així, Brussel·les pretén establir llargs descansos (de 12 hores) a partir de les 9 hores de trajecte i prohibir els trasllats de tot tipus d'animals joves a més de 100 quilòmetres de distància. El text proposat considera que aquests controls haurien d¿afectar un 20 per cent dels trasllats de bestiar com a mínim, i d¿aquests, el 10 per cent es faria per carretera. Segons els europarlamentaris, els moviments d'animals s¿haurien de restringir a nivells mínims i el bestiar s¿hauria de sacrificar el més prop possible del lloc d'origen, ja que en molts casos és transportat en males condicions. Per a aconseguir aquest objectiu, els europarlamentaris han demanat la instal·lació d'escorxadors locals, sobretot en zones desfavorides. La comissió del PE ha demanat mesures extra, com controls sorpresa, per a garantir que les empreses segueixen la nova regulació i el bon estat dels vehicles usats per al transport. Per a això, ha sol·licitat que cada Estat membre designi una autoritat nacional per a certificar que els vehicles estan ben equipats. Aquesta autoritat hauria de realitzar els controls aleatoris per a supervisar que els trasllats d'animals declarats són ¿creïbles¿ i compleixen amb la normativa, segons l'informe parlamentari. La comissió ha demanat, a més, que el transport dels animals que s'importen a la UE o que són exportats compleixin les mateixes condicions. El ple del Parlament Europeu votarà aquest informe, aprovat el dimarts 16, durant la sessió que es celebrarà a Estrasburg (França) l'última setmana de març.