PROJECTES DEMOSTRATIUS | 05/11/2020  Ruralcat

El projecte FARRATGEM demostra que les barreges farratgeres augmenten la productivitat i milloren el medi ambient

El projecte demostratiu, coordinat pel CTFC i la Universitat de Lleida, té com a objectiu principal transferir els coneixements generats per part de la comunitat científica sobre els avantatges que tenen les barreges farratgeres.

Producció de farratges al camp experimental del Pla de Riart (Solsonès). Foto: ECOFUN

Producció de farratges al camp experimental del Pla de Riart (Solsonès). Foto: ECOFUN

FARRATGEM té com a objectiu principal transferir els coneixements generats per part de la comunitat científica sobre els avantatges que tenen les barreges farratgeres. Aquests avantatges inclouen millores en la productivitat, la qualitat del farratge, i millores mediambientals, disminuint la necessitat de fertilitzants i oferint una major resistència a plagues i males herbes, a més d’un increment en l’eficiència en l’ús de l’aigua, millora de la fertilitat del sòl, mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

Aquests beneficis s’obtenen gràcies a que la diversitat i les interaccions entre espècies afavoreixen un ús complementari i més eficient dels recursos, com per exemple l'aigua i el nitrogen.

En especial, es pretén traslladar aquest coneixement als productors i gestors de l’àmbit agrícola i ramader, per tal que aquests puguin promoure un canvi cap a sistemes farratgers més diversos i sostenibles.

Aquest projecte està coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global (ECOFUN) del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL) i finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web del projecte: https://farratgem.ecofun.ctfc.cat/.

Font: CTFC