17 DE MARÇ | 16/03/2004  Ruralcat

Taller de validació de mètodes d'anàlisi química i avaluació de la qualitat dels resultats analítics

Els dies 17 i 18 de març de 2004 tindrà lloc al Laboratori Agroalimentari de Cabrils (Barcelona), un taller pràctic sobre Taller de validació de mètodes d'anàlisi química i avaluació de la qualitat dels resultats analítics. Aquesta jornada forma part del Programa de Tallers Pràctics per a l'any 2004, organitzat pel Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya del DARP.

Portada del tríptic del taller

El professorat del taller estarà format per Joan Rabasseda, responsable de qualitat del laboratori agroalimentari del DARP, i Imma Alsina, responsable d'additius alimentaris i vitamines del DARP. El programa tractarà els següents temes: Introducció a la validació de mètodes d'anàlisi química:
- Precisió. Repetibilitat, precisió intermèdia i reproductibilitat
- Eliminació de resultats discrepant
- Exactitud. Avaluació de l¿exactitud a partir de la utilització de materials de referència. Estimació de la incertesa.
- Exactitud. Avaluació de l¿exactitud a partir de la participació en exercicis interlaboratoris
- Estudi de la selectivitat
- Interval de treball i linealitat
- Límits de detecció i de quantificació
- Declaració sobre la idoneïtat del mètode. Introducció a l¿avaluació de la qualitat dels resultats analítics:
- Ús de mostres de control
- Gràfics de control de Shewhart
- Repetició d¿assaigs. Control de duplicats
- Correlació de resultats. Paràmetres analitzats sobre una mateixa mostra
- Participació en assaigs d¿aptitud. Interpretació dels Z-score. La metodologia del taller es basarà en exemples pràctics. Així, després d'una introducció teòrica a cadascun dels temes, els assistents realitzaran els càlculs necessaris per obtenir els paràmetres de qualitat de diferents processos de validació i treballaran diversos procediments per a l'assegurament de la qualitat dels resultats. El taller està destinat, doncs, als tècnics dels laboratoris d'anàlisi que treballin en la posada en marxa de nous mètodes d'anàlisi química i participin en l'avaluació de la qualitat dels resultats. Les places d'aquest taller, que tindrà una durada de dos dies, són limitades i, per tant, cal fer la reserva al més aviat possible, trametent per fax el full d'inscripció i el comprovant bancari del pagament. Podeu trobar informació més detallada en el web del Registre de Laboratoris Agroalimentaris tres mesos abans de la jornada. En el web figurarà la butlleta d'inscripció, preus, dies, programa, professorat, objectius, metodologia, etc. Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'organització.
Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya
Ctra. de Vilassar de Mar a Cabrils s/n
08348 Cabrils
Telf: 93 750 82 11 ext.236
E-mail: ajcalfo@gencat.net