AJUTS | 06/11/2020  Ruralcat

Resoltes la totalitat de les 574 sol·licituds presentades de l'ajut a la reestructuració de la vinya de la campanya 2020-2021

Aquest ajut europeu pretén impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

Vinya

El pressupost disponible per a aquests ajuts aquesta campanya és de 4.929.135 euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) comunicarà, els propers dies, les resolucions de concessió dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya d’aquesta campanya 2020-2021 als 574 sol·licitants de 21 comarques que han fet el tràmit a través de la Declaració Única (DUN).

El pressupost disponible per a aquests ajuts aquesta campanya és de 4.929.135 euros, amb el que es pagarà el 50% de l’import de totes les sol·licituds, essent aquest percentatge el màxim concedit previst en campanyes anteriors. En cas de produir-se romanents s’estudiarà elevar-lo fins a un 60%, tal i com la normativa preveu d’acord a la situació provocada per la pandèmia.

Aquest any les sol·licituds presentades són menys que les dels dos darrers anys (925 el 2018 i 800 el 2019), que pot ser degut a la situació  creada per la pandèmia de la covid-19.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, finançat íntegrament per la Unió Europea i que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

Per a més informació, gràfic, i mapa de distribució territorial de les sol·licituds:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201104_not_resolucions_ajuts_reconversio_vinya_2020

Font: DARP

 

Informació relacionada