AVELLANA | 10/11/2020  Ruralcat

Es posa en marxa la nova Oficina Tècnica de l'Avellana per dinamitzar el sector

Aquesta Oficina s’emmarca dins el Pla estratègic de valorització de l’avellana i vol posar en valor la producció i garantir la viabilitat econòmica de l’avellana.

Avellanes

Una de les accions que desenvolupa l’Oficina Tècnica de l’Avellana és la creació d’un Panel de Tast oficial

El DARP ha obert l’Oficina Tècnica de l’Avellana, que està coordinada pel centre tecnològic Eurecat i duu a terme sis grans accions estratègiques que suposen la creació d’un panel de tast, un pla d’acompanyament i millora empresarials, el foment de l’organització d’esdeveniments, el llançament de campanyes de foment del consum d’avellana, la promoció a les escoles i la millora de l’organització del sector.

Una de les tasques de l’Oficina és oferir suport especialitzat a la innovació als petits productors i cooperatives per millorar-ne  la competitivitat i proveir el mercat amb el millor producte amb una major eficàcia. A més, vetlla per situar la innovació com una prioritat i un repte permanent de les empreses, generar més valor afegit i crear un teixit empresarial fort. També ha d’aconseguir una millor comercialització de l’avellana i definir les línies de treball que han de garantir el futur d’aquest sector que pateix una forta crisi.

Una de les accions que desenvolupa l’Oficina Tècnica de l’Avellana és la creació d’un Panel de Tast oficial, depenent del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que establirà una metodologia per al tast de les avellanes i comptarà amb un conjunt de tastadors formats per valorar i descriure aquest producte. La seva tasca contribuirà al foment del coneixement de l’avellana a través de tastos orientats a públic general o específic, com, per exemple, els restauradors.

L’Oficina Tècnica se centra a promoure la millora de l’organització del sector per dotar-lo d’una estructura que permeti unificar estratègies. Concretament dona suport per a la creació de la Interprofessional de l’avellana, una acció clau per a l’organització del sector

Aquesta oficina s’emmarca dins el Pla estratègic de valorització de l’avellana, que tracta conjuntament la situació estructural del sector i les mesures que n’han de garantir el futur i pretén incrementar la presència del producte en el territori de producció, millorar-ne el coneixement i consum, implantar nous canals de valorització i, en darrer terme, contribuir al manteniment del conreu, el paisatge i l’estructura social. Per aconseguir-ho, aquesta nova Oficina treballarà de manera vinculada amb el sector.

Font: DARP