AJUTS | 11/11/2020  Ruralcat

Convocatòria de l'Agència Espacial Europea per a aplicacions agritech basades en actius espacials

L'Agència Espacial Europea ofereix suport tècnic i finançament a les empreses que desenvolupin aplicacions de tecnologia agrícola responsable (agritech) innovadores i comercials habilitades per l'espai.

Satèl·lit

La data límit per a presentar les candidatures és el 27 de novembre de 2020

La convocatòria "Responsible AgriTech"  té com a objectiu estimular el desenvolupament d’aplicacions agrotecnològiques que permetin afrontar de manera responsable els reptes agrícoles del segle XXI. 

Es defineixen tres objectius clau, en línia amb la nova política agrícola comuna de la UE: 

  • Sostenibilitat: aplicacions agrotecnològiques que mitiguin els impactes sobre el clima i el medi ambient, els paisatges, la biodiversitat i produeixen aliments segurs i saludables 
  • Equitat: assegurar ingressos dignes pels agricultors (especialment aquells amb més dificultats), reequilibrar el poder de la cadena alimentària, promoure les zones rurals i atraure joves agricultors 
  • Competitivitat: desenvolupar el sector agrotecnològic mitjançant la innovació, la digitalització, les noves tecnologies, el desenvolupament rural i les infraestructures, sistemes d’assessorament eficients i formació contínua  

Les necessitats de localització d’actius als camps, supervisió de l’estat dels cultius i proporcionar connectivitat fiable als agricultors es poden satisfer millor amb una gran varietat de satèl·lits i aplicacions rellevants. 

Les activitats Kick-Start atorguen l’oportunitat de negoci i la viabilitat tècnica de noves aplicacions i serveis que exploten un o més recursos espacials (per exemple, comunicacions per satèl·lit, navegació per satèl·lit, observació de la Terra, tecnologia de vol espacial humà).  

La convocatòria, que té suport del projecte ICT-AGRI-FOOD, ofereix fins a 64.000 euros per activitat, mentoria tècnica i comercial, accés a socis i credibilitat de la marca.

La data límit per a presentar les candidatures és el 27 de novembre de 2020.

Font:  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència