ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 12/11/2020  Ruralcat

El CT BETA de la UVic-UCC elabora una guia tècnica sobre la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins

La guia, juntament amb un vídeo resum, s’emmarquen dins el projecte demostratiu “Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader” liderat pel Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic.

Fertilització

La guia proposa una sèrie de recomanacions a seguir per a la gestió de dejeccions ramaderes i la seva valorització com a fertilitzants en camps de cultiu

Les dejeccions ramaderes són riques en nutrients, però també contenen altres compostos com fàrmacs i antibiòtics. Aquests fàrmacs administrats als animals no són totalment absorbits i metabolitzats pels mateixos i, com a conseqüència, la majoria s'excreten en l’orina o excrements, inalterats o com a metabòlits. L'aplicació d’aquestes dejeccions ramaderes sense tractar com a fertilitzants als sòls pot provocar la contaminació per fàrmacs i antibiòtics dels sòls i masses d’aigua de zones agrícoles. El CT BETA de la UVic-UCC, en col·laboració amb l'ICRA i algunes empreses del sector, ha realitzat una guia tècnica per a l’assessorament del sector ramader demostrant la capacitat de reducció i/o eliminació de fàrmacs i antibiòtics mitjançant tecnologies convencionals de tractament de dejeccions ramaderes.

Aquesta guia enfoca la presentació de la problemàtica i dels resultats obtinguts i proposa una sèrie de recomanacions a seguir per a la gestió de dejeccions ramaderes i la seva valorització com a fertilitzants en camps de cultiu, basant-se en els interessos del sector ramader. Per altra banda, la compilació dels resultats obtinguts en els estudis de reducció de nivells de fàrmacs i antibiòtics en les tecnologies de separació sòlid-líquid, NDN, digestió anaeròbia i osmosi inversa, i compostatge, significarà una aportació important de coneixement per al sector, que propiciarà la creació de noves regulacions, d’acord amb les evidències científiques, quan s’implantin futures directives europees referents al contingut de fàrmacs i antibiòtics en fertilitzants orgànics.

Així mateix, s’ha elaborat un vídeo explicatiu en el marc del mateix projecte demostratiu “Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader”, una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat