SANITAT ANIMAL | 12/11/2020  Ruralcat

El Parc de Recerca de la UAB llança una enquesta per validar el disseny d’una plataforma per informar sobre el benestar dels animals de granja

L’enquesta s’emmarca dins el projecte europeu ClearFarm i té per objectiu conèixer l’opinió dels grangers de porcs i vaques lleteres sobre els aspectes que consideren més importants en l’ús de tecnologies de ramaderia de precisió per avaluar el benestar animal.

Ús de tecnologies en ramaderia

La tecnologia de precisió permet monitoritzar el benestar en porcs i vaques lleteres i optimitzar els processos de gestió

En el marc del projecte europeu ClearFarm, la Universitat Autònoma de Barcelona demana la col·laboració de granges de porcs i vaques lleteres per desenvolupar una plataforma que recopila i integra informació sobre el benestar dels animals i l’ofereix  als grangers i als consumidors. Per això, ha llançat una enquesta que té l’objectiu de conèixer l’opinió dels grangers sobre els aspectes que consideren més importants en l’ús de tecnologies de ramaderia de precisió per avaluar el benestar animal. Aquestes tecnologies generen grans volums de dades a les granges que poden usar-se per monitoritzar el benestar en porcs i vaques lleteres i optimitzar els processos de gestió.

El sistema que està desenvolupant ClearFarm permetrà analitzar una àmplia gamma de variables relacionades amb el comportaments dels animals, benestar, la seva salut física, l’impacte ambiental i la productivitat. Així, per una banda, els ramaders podran veure la informació actualitzada sobre l’estat dels animals amb èmfasi en els senyals d’alerta que poden ajudar-los a anticipar-se als problemes i fer un canvi o millora. Per l’altra, els consumidors podran conèixer la història de benestar del producte que comprin escanejant, per exemple, un codi QR de l’etiqueta que els dirigirà a un web amb la informació.

Però per tal de desenvolupar una plataforma que realment s’ajusti a les necessitats del ramaders i els altres actors de la cadena de producció, el ClearFarm busca la col·laboració d’aquests actors per entendre quins aspectes creuen que són essencials i les raons per les quals voldrien utilitzar-la. 

L’enquesta és totalment anònima i té una durada aproximada de 15 minuts. Totes les persones que hi participin rebran, si ho desitgen, un resum dels resultats de l'enquesta S’hi pot accedir a través dels següents enllaços:

Enquesta per a productors de porcs

Enquesta per a productors de llet

Font: Parc de Recerca de la UAB