DUN 2015 | 14/12/2016  DAAM

DUN 2015: vídeos tutorials per explicar el procediment de tramitació

El DAAM ha preparat una sèrie de vídeos tutorials per explicar el procediment de tramitació de la declaració única agrària (DUN) destinat a les persones que la tramiten directament. Els vídeos detallen el procediment a seguir, pantalla a pantalla, amb les dades a complimentar, per poder realitzar la DUN 2015.

La Declaració única agrària (DUN) és la declaració anual que fan els titulars d'explotacions agràries de Catalunya, que unifica i simplifica en un mateix tràmit la sol·licitud de diversos ajuts a les explotacions agràries i altres tràmits administratius.

Al llarg dels anys de vigència de la DUN, s’ha pogut eliminar tràmits i simplificar procediments per a facilitar l’activitat econòmica, i amb la tramitació electrònica s’ha reduït les càrregues administratives als titulars de les explotacions.

El Departament té publicada al seu web l’aplicació informàtica DUN 2015 que permet generar i tramitar la DUN, juntament amb el corresponent manual d’usuari.

La tramitació de la DUN per particulars genera moltes consultes al Departament, per la qual cosa el Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres ha preparat una sèrie de vídeos per explicar el procediment de tramitar la DUN destinat a les persones que vulguin tramitar-la directament.

Els vídeos detallen el procediment a seguir, pantalla a pantalla, per instal·lar l’aplicació DUN 2015 i les dades a complimentar, per poder realitzar la DUN.

Aquests vídeos estan a la disposició del públic interessat en el canal You Tube del Departament, agrupats a la llista de reproducció: Procediment per fer la Declaració única agrària - DUN 2015 a Catalunya.

En el canal You Tube del Departament, també es poden consultar els vídeos tutorials sobre com utilitzar l’aplicació CROMOS, que permet descarregar el document de suport per a la DUN en format paper (PDF) i digital (visor SIGPAC, Shapefile -SHP- Instamaps, Google Earth-KMZ i Excel-XLS). Hi ha un vídeo tutorial per a cada format.