AJUTS | 11/12/2014  DAAM/Ruralcat

El DAAM abona 122 milions d'euros de l'ajut de Pagament Únic

Aquest pagament correspon a la liquidació de l'ajut de Pagament Únic de la campanya 2014, completant, així, la bestreta del 50% del passat mes d'octubre, amb un import total pagat enguany superior als 245 milions d'euros

euros ajuts

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) fa efectiu als productors, a partir del dimecres 10 de desembre, la liquidació de l’ajut de Pagament Únic corresponent a la campanya 2014, per un import total de 122.761.773 euros que revertiran en 50.817 productors.

Aquest pagament es realitza d’acord amb els drets disponibles per a aquesta campanya, sense incloure els drets de la Reserva estatal 2014 i un cop deduïts els imports corresponents a l’aplicació dels coeficients per depassament del límit pressupostari estatal (2%) i la disciplina financera (1,30% per a pagaments superiors a 2.000 euros). Cal afegir que, a diferència dels anys precedents, a partir de 2014 s’elimina la reducció per modulació que s’aplicava als perceptors de més de 5.000 euros d’ajuts directes.

Així mateix, aquest pagament incorpora, per primera vegada, els imports corresponents al reemborsament de la disciplina financera de 2013, que comportarà un ingrés calculat per aplicació d’un coeficient provisional del 2,60%, a aplicar als pagaments superiors a 2.000 euros. Aquest reemborsament és degut a què el 2014 no ha estat necessari utilitzar la reserva de crisi.

El Pagament Únic és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC), amb finançament 100% de la Unió Europea (UE). És un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions a llarg termini, contribuint, així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

A més, cal tenir en compte que l’agricultura és una font importantíssima de producció de béns públics que el mercat no remunera (el paisatge, la biodiversitat, la prevenció d’incendis, etcètera), bens públics que el sector agrari proporciona al conjunt de la ciutadania i que requereixen un suport específic. Des d’aquest punt de vista, el Pagament Únic constitueix aquest suport específic als agricultors més enllà del suport a la renda, i per això aquest pagament està vinculat al compliment d’una sèrie de normes mediambientals, de benestar animal, i de sanitat vegetal.

En una situació de crisi econòmica com l’actual, el DAAM ha agilitzat el màxim possible els processos de control i pagament, amb l’objectiu de transferir liquiditat a les explotacions agràries catalanes injectant aquests diners al sector agrari amb la major celeritat possible.


La distribució del pagament per demarcacions territorials és la següent:

  • Barcelona:  2.165 beneficiaris, 4.595.046 euros
  • Catalunya Central: 4.439 beneficiaris, 17.714.083 euros
  • Girona: 4.237 beneficiaris, 16.589.468 euros
  • Lleida: 19.773 beneficiaris, 56.928.392 euros
  • Tarragona: 8.300 beneficiaris, 6.960.596 euros
  • Terres de l'Ebre: 11.903 beneficiaris, 19.974.188 euros