ESTADÍSTIQUES | 20/11/2020  Ruralcat

Es publiquen els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya del primer semestre de 2020

A l’informe s'aprecia un resultat molt positiu de 32,5 ct. €/kg viu a causa de la pujada de la seva cotització al mercat i la contenció del cost de producció. Si analitzem el període 2016 - 2020, el resultat també ha estat positiu, amb una mitjana de +17 ct. €/kg.

Granja porcina

Pel que fa al cost de producció, el 2020-S ha estat de 106,4 ct.€/kg

L’Informe econòmic del sector porcí recull els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya, de 2016 al primer semestre de 2020. La informació presentada s’ha obtingut de la base de dades de SIP CONSULTORS (excepte el Preu de venda: Mercolleida) i inclou una mostra important de les explotacions porcines catalanes formada per unes 115 empreses repartides per les diferents comarques catalanes de característiques diverses amb un total d’unes 255.000 truges productives (un 45% del cens total aproximadament).

El primer semestre de 2020 (2020-S), les explotacions catalanes presenten de mitjana un resultat molt positiu de 32,5 ct.€/kg viu. En el període 2016 – 2020-S, el resultat també ha estat positiu, amb una mitjana de +17 ct.€/kg.

Les variacions més rellevants han sigut el preu de mercat, que durant el 2020 ha cotitzat a 141,0 ct.€/kg, anotant un increment de +6 ct.€/kg en relació a l’any 2019. Referent a les despeses i els descomptes de la venda, cal destacar que el 2020-S baixen significativament en comparació amb l’any anterior (2019: 3,9 – 2020- S: 2,1 ct.€).

Pel que fa al cost de producció, el 2020-S ha estat de 106,4 ct.€/kg, pel que baixa 1,6 ct.€/kg en relació al 2019. Aquesta millora és deguda principalment a una millora de la conversió de pinso, un augment de la producció de les mares i disminució de la mortalitat post-deslletament.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP
Notícies relacionades