INNOVACIÓ | 16/12/2014  DAAM/Ruralcat

Es constitueix el Consell Català de la Innovació Agroalimentària

Aquest òrgan està liderat pel DAAM i compta amb la participació dels Departaments d'Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació i Ensenyament, a més, de l'IRTA, les organitzacions professionals agràries, la FCAC, les principals associacions empresarials i organitzacions sindicals de Catalunya i les universitats catalanes que imparteixen formació o realitzen recerca en l'àmbit agroalimentari.

El conseller Josep Maria Pelegrí (centre), acompanyat del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila (dreta), i Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària del DAAM (esquerra), durant la presentació del CCIA. Font: DAAM

El conseller Josep Maria Pelegrí (centre), acompanyat del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila (dreta), i Jaume Sió, subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària del DAAM (esquerra), durant la presentació del CCIA. Font: DAAM

Es tracta d’un òrgan que té les funcions d’impulsar i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en l’àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya que s’impulsen des de l’Administració de la Generalitat. També té entre les seves funcions vetllar pel compliment del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat pel Govern català el juny del 2013, i pel bon funcionament de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya.

Aquest òrgan està liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i compta amb la participació dels altres departaments implicats en la innovació agroalimentària a Catalunya: Economia i Coneixement, Empresa i Ocupació i Ensenyament. A més, també compta amb la participació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), les principals associacions empresarials i organitzacions sindicals de Catalunya i les universitats catalanes que imparteixen formació o realitzen recerca en l’àmbit agroalimentari.

El conseller Josep Maria Pelegrí ha recordat que aquesta línia d’actuació es desenvolupa en favor del sector agroalimentari i forestal perquè “som conscients que, com a sector econòmic, és estratègic per la rellevància que té en tractar-se d’un sector completament vertebrat en tot el territori de Catalunya i perquè, a més, representa un 3,6% del PIB de l’economia catalana i un 17% del PIB industrial de Catalunya, a banda del fet que és un dels sectors menys exposats a les conseqüències de la crisi econòmica”.

Pelegrí ha recordat que el sector agroalimentari pot ser receptor de moltes innovacions d’altres sectors no considerats estrictament com a agroalimentaris (maquinària, materials, logística, noves tecnologies... ). “El sector agroalimentari és una font d’oportunitats per a tots els sectors de coneixement”.

El conseller també ha explicat que l’esforç públic en recerca i en innovació és important però s’ha d’aconseguir que les empreses s’hi impliquin. “És important afavorir el context que permeti a les empreses visualitzar la inversió en R+D+i com una oportunitat, ja que una part important d’aquesta ciència generada pels grups de recerca catalans, i que és referent a escala internacional, no s’ha convertit en valor per al sector”.

 

Un òrgan de coordinació i impuls de la innovació al sector agroalimentari i forestal

 

La creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària forma part d’una de les 42 actuacions previstes en el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 per tal d’establir un òrgan que permeti la governança de la recerca, la innovació i la transferència agroalimentària i del medi rural a Catalunya.

El Consell es concep com l’instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlla pel seguiment de les actuacions que realitzen diferents institucions, entitats, centres de recerca i empreses en l’àmbit de l’R+D+I agroalimentària i del medi natural.

Des del Govern català s’estan duent a terme tota una sèrie d’accions per fomentar l’estímul de l’economia agroalimentària. Es tracta d’accions dirigides a l’àmbit de la formació, la recerca, el foment de la innovació, l’assessorament i la transferència de tecnologia adreçades al sector agroalimentari de Catalunya.

En destaquen les propostes de treball futur entorn de les noves mesures de foment de la innovació finançades a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR), la presència del Departament en organismes de representació europeus en l’àmbit de la innovació, l’encaix de la política d’innovació agroalimentària en l’estratègica d’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT i la creació de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya.

 

Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020

 

El Govern català va aprovar el juny del 2013 el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020. L’objectiu era definir el posicionament de R+D+i de l’àmbit agroalimentari català, alinear tots els agents del sistema vers els objectius identificats i captar més recursos per a l’R+D+i.

De fet, amb l’aprovació d’aquest pla, redactat i consensuat amb més de 400 professionals i representants de tota la cadena del sector agroalimentari i forestal, es reforçava i consolidava l’aposta que, des de sempre, tant el Departament d’Agricultura com el Govern català han fet per una R+D+I de qualitat, integradora, eficaç, eficient en els recursos, i orientada a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari i agroalimentari de Catalunya.

En definitiva, el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 és el full de ruta del Govern de la Generalitat de Catalunya dels propers anys per a esdevenir més competitius i estar més presents en tots els programes europeus de R+D+I per a impulsar encara més l’estratègia de fer de Catalunya el principal clúster agroalimentari d’Europa i referència al món”.