TRAÇABILITAT | 26/02/2004  Ruralcat

S¿estableixen les bases del Llibre Blanc de la Traçabilitat d¿Aliments a Catalunya

L'Associació Europea per a la Identificació Segura (IDtrack) elabora per a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) de la Generalitat un estudi previ a la redacció d'un Llibre Blanc sobre Traçabilitat a Catalunya. Aquest estudi obre un període de consultes amb les empreses de la cadena alimentària i serà completat amb activitats de comunicació per a ajudar a les empreses a implementar la traçabilitat.

Aquest Llibre Blanc marcarà les pautes de la política catalana a mig i llarg termini pel que fa a traçabilitat i s'incorporarà posteriorment al Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya. La primera fase és un estudi que analitzarà la política de traçabilitat a Catalunya, tenint en compte el nou marc legal de la Unió Europea, les pautes i reglaments comunitaris prevists en el futur i les polítiques i mesures de les Agències Alimentàries en altres països. Altres temes abordats en l'estudi seran els possibles reglaments addicionals d'aquesta política, el marc de control a Catalunya per a assegurar el compliment dels reglaments vigents, així com la gestió de problemes de seguretat alimentària. Tanmateix, l'estudi tindrà en compte les pautes i eines possibles per a ajudar a les empreses en la implementació de la traçabilitat. La traçabilidad d'aliments és un element bàsic per a aconseguir i garantir una política efectiva en seguretat alimentària i suposa una eina imprescindible per a reaccionar adequadament en situacions de crisi. A més, aporta informació als consumidors sobre la cadena alimentària. Aquestes necessitats han derivat en la llei europea que entrarà en vigor al gener de 2005 i que exigeix la traçabilitat de tots els aliments i els seus ingredients.