PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 24/02/2004  Ruralcat

Els Quinze aproven la norma d¿etiquetatge dels productes ecològics amb el rebuig d¿Espanya

Els ministres d'Agricultura de la UE han aprovat, tot i el rebuig d¿Espanya, la normativa sobre l¿etiquetatge de productes obtinguts de l¿agricultura ecològica, sense productes químics. Amb aquesta norma els Quinze volen reforçar l¿etiquetatge dels aliments ecològics i evitar interpretacions errònies sobre la descripció d¿aquests productes.

Logo europeu de Producció Ecològica

Logo europeu de Producció Ecològica. Foto: CE

La CE ha donat el vist i plau a un terme per a cadascuna de les 11 llengües de la UE -en espanyol "biològic" i "ecològic"- i ha decidit que aquests esments o els seus derivats habituals (bio, eco) es podran emprar en tots els idiomes. Per la seva banda, Espanya ha votat en contra de la nova regulació perquè considera que per als productes d'agricultura ecològica a Espanya s¿ha d¿utilitzar el terme "ecològic" i no "biològic" o "bio". El rebuig d'Espanya
El ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha presentat una declaració on ressalta que "bio" no suggereix al comprador que un producte ha estat elaborat conforme a un mètode de producció ecològica, sinó que s'identifica més aviat amb productes sans o part important d'una alimentació equilibrada i natural. En aquest sentit, Cañete ha exposat que no és necessària una nova regulació comunitària, perquè "no existeix homogeneïtat en els mots que designen aquest mètode en les llengües dels diferents països". Actualment Espanya té un procediment contenciós amb la Comissió Europea davant el Tribunal de Justícia de la UE respecte a la interpretació que es dóna en espanyol al terme "bio". Per la seva banda Brussel·les considera que en el territori espanyol alguns productes que no provenen del conreu ecològic es venen amb l'esment "bio" en l'etiquetat, com per exemple "Bio Danone", "Bio Calci-Nestlé" o "Biosán". Al maig de 2001, es va aprovar un Reial decret segons el qual es permet l'ús del terme "bio" per a designar productes no obtinguts per l'agricultura ecològica, fins l'any 2006, segons altres fonts. Les disposicions de la norma europea
La norma aprovada pels Quinze estableix que tot operador que obtingui, elabori, emmagatzemi o importi d'un país tercer algun producte ecològic el notifiqui a les autoritats competents i sotmeti la seva empresa al règim de control fixat en les regles comunitàries. Queden exempts dels controls els operadors que no elaboren els productes i els venen directament al consumidor final. Els Estats membres podran establir un sistema d'inspecció que intercanviarà informació per iniciativa pròpia i, quan hi hagi irregularitats, les indicacions referides al mètode de producció ecològica s¿eliminaran de tot l¿envàs del producte afectat.