Cereals | 24/02/2004  Ruralcat

El Mapa intenta aconseguir els contingents d¿importació de cereals per reduir-ne el preu

Davant el preocupant preu que estan assolint els cereals en la campanya d¿enguany, i per tractar de reduir l¿efecte d¿aquesta alça en el sector ramader, el Ministre d¿Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha manifestat la ferma intenció de l¿Administració Agrària Espanyola d¿aconseguir els contingents d¿importació de cereals. Davant la negativa de la Comissió Europea en la darrera reunió del Consell d¿Agricultura no es descarta recórrer a la via jurídica, fins i tot davant el Tribunal de Justícia.

collitadora de cereals. Foto USDA

Diversos productors i operadors del sectors ramaders i carnis ja havien manifestat a RuralCat la difícil situació en la que es trobaven els productors ramaders. Degut a l¿escassetat de cereal, el seu preu ha pujat, i en conseqüència, el cost d¿engreix també ha augmentat, fins al punt que ja fa unes setmanes que els animals s¿han de sacrificar i vendre per sota del seu cost de producció. A tall d¿exemple, es xifrava en 30¿ la pèrdua del productor per cada cap de porc d¿engreix sacrificat. A mig termini la situació es presentava insostenible, i ja s¿ha manifestat en una pressió a l¿alça sobre els preus de les llotges dels productes ramaders i de les matèries primeres del pinso. Per tractar de pal·liar els efectes d¿aquesta mancança de cereal, els representants d¿Espanya i Portugal van sol·licitar en la darrera reunió del Consell d¿Agricultura de la UE que s¿adjudiquin els contingents d'importació de blat de moro i melca. El comissari d'Agricultura, Franz Fischler, va descartar concedir aquesta demanda i va assegurar que no hi ha motius per a canviar el funcionament de les importacions de cereals. Per la seva banda, el ministre d¿Agricultura, Miguel Arias va explicar que Espanya continuarà amb les seves accions "jurídiques" per a aconseguir aquestes importacions i que s'acollirà als reglaments comunitaris que reconeixen que s¿han d¿adjudicar els contingents a partir de l¿1 de gener. En la reunió del consell, el ministre va presentar a Fischler dades sobre els mercats de la UE que demostren que els preus de cereals a Espanya o Itàlia són molt superiors als d'aquests productes en els països del nord, a causa de la reducció de collita que va provocar la sequera. A tall d¿exemple, els preus del blat tou a Espanya estan el 18% o el 20% per sobre dels de França; en l'ordi, hi ha una diferència del 15% respecte altres mercats comunitaris i en blat de moro és del 6%. Espanya va sol·licitar un contingent d'importació amb aranzels reduïts de 2 milions de tones. Transport d¿animals D'altra banda, el ministre va trametre al Consell la inquietud del sector per les noves condicions de transport dels animals en viu. Es va demanar un estudi sobre l'impacte econòmic que pot tenir la proposta de Brussel·les per a millorar les condicions del bestiar durant el seu transport, que estableix llargs descansos obligatoris (d'almenys 12 hores) a partir de 9 hores de trajecte. Altres països com Grècia o França han alertat de l'efecte econòmic d'aquestes mesures en el sector ramader. Es va demanar que no s'avanci més en la tramitació de la proposta sobre el transport, fins que existeixin dades científiques suficients que la fonamentin, perquè la seva aplicació pot tenir "conseqüències socials" i provocar que desapareguin els desplaçaments d'animals vius i només es traslladi carn congelada.