24 DE FEBRER | 23/02/2004  Ruralcat

El motejat de la poma

La mota o clivellat és una malaltia que ha estat tradicionalment greu a les plantacions de pereres i pomeres de les terres de tot el país. La Unitat de Sanitat Vegetal a Lleida del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca organitza una jornada tècnica sobre el motejat de la poma pel proper 24 de febrer, que comptarà amb la presència del conseller Antoni Siurana.

El motejat de la poma

Durant les últimes campanyes ha augmentat espectacularment la presència i la intensitat de la malaltia, que cada cop afecta de forma més greu la producció. A més a més, tradicionalment s¿ha considerat que les varietats vermelles de pomera són les més susceptibles a la mota. Ara però, es constata que aquesta malaltia també afecta greument les varietats del grup Golden, que estan molt esteses per tot el territori. Això fa que s¿agreugi la potencialitat del problema. En aquests moments és necessari un debat i una revisió àmplia, rigorosa i profunda de les tècniques i estratègies que serveixen per a controlar la malaltia. Aquesta jornada pretén donar-hi resposta.